Pers

Op deze pagina vind je de laatste persberichten van Alpha Nederland.

Heb je een persvraag? Neem dan contact met ons op.

Persbericht: 10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

IZB, 24-Prayer NL en Alpha Nederland sluiten zich aan bij wereldwijde gebedsbeweging Thy Kingdom Come | 13 mei 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 13 mei 2022 – De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer NL sluiten zich aan bij Thy Kingdom Come. Deze wereldwijde beweging roept christenen op om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet kennen.

Bidden voor vijf mensen
Eenieder die wil kan meedoen aan Thy Kingdom Come (‘Uw Koninkrijk kome’) door in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gebedsmomenten te houden. Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door de Heilige Geest staat hierbij centraal. Deelnemers worden opgeroepen om heel concreet voor vijf mensen in zijn of haar omgeving te bidden.

Omhoog kijken met verwachting
Jan van Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment om omhoog te kijken in de verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’

Beschikbare materialen
Het IZB stelt de vertaling van het Thy Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis beschikbaar als download op de website. Het gebedsdagboek bestaat uit een dagelijkse overdenking en een gebedspunt en is heel geschikt voor gebedsbijeenkomsten in kerken. Er is ook een voorbeeldliturgie beschikbaar en een boekenlegger waarop vijf namen geschreven kunnen worden. Wie liever thuis bidt en de dagelijkse overdenkingen en gebedspunten via de mail wil ontvangen, kan zich inschrijven via de website van Alpha Nederland. Ook organiseert Alpha Nederland een startevenement op Hemelvaartsdag in Motion Church Utrecht met de muzikale medewerking van het Adem Project.

Krachtig getuigenis
Tanya Drop, 24-Prayer NL: ‘In navolging van de eerste leerlingen van Jezus bidden we gedurende tien dagen dat Gods koninkrijk zich spoedig zal vestigen op deze aarde. We doen mee aan Thy Kingdom Come om onze relatie met Christus te verdiepen, vervuld te worden met de Heilige Geest en zo een krachtig getuigenis te kunnen afleggen aan onze naasten en onze wereld.’

Wereldwijde beweging
Nederland is een van de 172 landen die meedoet aan Thy Kingdom Come. Jaïr Sagström, Alpha Nederland: ‘Na Jezus’ Hemelvaart richtten de leerlingen zich heel actief tot God om de vervulling van Zijn belofte en de komst van de Heilige Geest. Ook nu gaat er kracht van uit als we wereldwijd met zoveel christenen tegelijkertijd in eenheid en met verwachting bidden. ’

Voor alle informatie verwijzen we graag door naar:
izb.nl/vandaag/uw-koninkrijk-kome
alphanederland.org/thykingdomcome
24-7prayer.nl/thy-kingdom-come
Thykingdomcom.global

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Contactpersonen voor Thy Kingdom Come in Nederland zijn:

IZB, Jan van Luik: (06) 24282910 of j.vanluik@izb.nl
24-7 Prayer NL, Tanya Drop: (06) 22383409 of tanya.drop@24-7prayer.nl
Alpha Nederland, Jaïr Sagström: (06) 24600116 of jair@alphanederland.org

Persbericht: Alpha als middel in parochievernieuwing

9 mei 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 9 mei 2022 – Tijdens de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ sprak Fr. James Mallon bijna duizend katholieken toe over parochievernieuwing. “Een prachtige conferentie,” zo blikt Frank Jansons, Relatiemanager Katholieke Kerk bij Alpha Nederland, terug. “We zijn uitgedaagd in ons denken over parochievernieuwing. Zowel in de toespraken van Fr. Mallon als in de getuigenissen kwam vaak de rol van Alpha aan bod in het proces van parochievernieuwing.” Zo vertelde Fr. Mallon tijdens de conferentie over hoe hijzelf Alpha heeft ingezet in zijn parochies. 

Alpha Experiences

De vele aanwezige parochies zijn tijdens de conferentie geënthousiasmeerd, geïnspireerd en bovenal uitgedaagd om aan de slag te gaan met parochievernieuwing. Om hen te helpen dit in de praktijk te brengen, organiseert Alpha Nederland laagdrempelige Alpha Experiences in mei en juni 2022. “Een Alpha Experience is eigenlijk een Alpha-bijeenkomst in het klein: we gaan gezellig met elkaar eten, bekijken een Alpha-inleiding en gaan daarna in kleine groepen uit elkaar. Het is de perfecte kans om Alpha op een ontspannen manier te leren kennen,” vertelt Jansons.

Van maintenance naar mission 

De Alpha Experiences worden georganiseerd in samenwerking met lokale parochies in vijf bisdommen. Daarnaast wordt er ook een digitale Alpha Experience georganiseerd op 30 mei. De Alpha Experiences zijn specifiek bedoeld voor priesters en parochianen die Alpha nog niet (goed) kennen. “Op een Alpha Experience ontdekt men hoe de parochie geholpen kan worden om een beweging te maken van maintenance naar mission. We nodigen priesters en parochianen graag uit om aan te sluiten,” sluit Jansons af.  

Kijk voor meer informatie over de Alpha Experiences en een Alpha Experience in de buurt op alphanederland.org/als-god-renoveert

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:  
Frank Jansons, Relatiemanager Katholieke Kerk bij Alpha Nederland 
frank@alphanederland.org | 06 33 73 51 12

Persbericht: Schuif Aan bij The Passion

In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland | 23 maart 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 17 maart 2022 – Op Witte Donderdag, 14 april 2022, openen honderden kerken de deuren om mensen aan te laten schuiven bij The Passion. Dat hopen de Protestantse Kerk in Nederland en Alpha Nederland samen te bereiken met ‘Schuif aan bij The Passion’.   

“The Passion biedt een prachtige gelegenheid aan mensen om op een laagdrempelige manier het paasverhaal te leren kennen. Hoe bijzonder is het als vele kerken in Nederland  deze avond hun deuren openen en The Passion samen met anderen kijken?” Zo vertelt Joost Klok, Relatiemanager Alpha bij Alpha Nederland.  

The Passion brengt het paasverhaal elk jaar dichtbij miljoenen Nederlanders. Het jaarlijkse evenement kan dit jaar niet alleen vanaf de bank bekeken worden, maar ook in vele Nederlandse kerken. Door het aanvragen van een Passion Pakket geeft een kerk aan dat zij een kijkavond wil organiseren. Het Passion Pakket geeft de kerk alle handvatten om de avond vorm te geven. 

Een duurzaam vervolg 

Na het kijken van The Passion in de kerk kunnen mensen aan de hand van bijgevoegde gesprekskaarten in gesprek over het paasverhaal. “We hopen dat mensen een voorproefje krijgen van hoe het is om met anderen in gesprek te gaan over het christelijk geloof. Daarnaast helpen we de kerken om na te denken over het vervolg van de avond. Hoe zorg je ervoor dat de mensen niet eenmalig naar je kerk komen, maar volgende week weer terug willen komen? Alpha kan daar een goed middel voor zijn,” vertelt Klok.  

Webinar  

Aangemelde kerken worden tijdens een webinar voorbereid op de lokale kijkavond. Op maandagavond 28 maart ontdekken kerken niet alleen hoe de avond zelf georganiseerd wordt, maar ook welke mogelijkheden er zijn om de avond een duurzaam vervolg te geven. 

“We hopen dat kerken gastvrij hun deuren willen openen voor hun dorp of stad. En niet alleen dat, maar dat de mensen in de kerk ook vrijmoedig zullen uitnodigen voor ‘Schuif aan bij The Passion’. Hoe mooi zou het zijn als deze avond een eerste stap kan zijn om een cultuur van uitnodiging te creëren in een kerk?” Aldus Klok. 

The Passion 

Dit jaar vindt de dertiende editie van het KRO-NCRV-programma The Passion plaats in Doetinchem. “The Passion brengt het sterven en de opstanding van Jezus dichtbij miljoenen Nederlanders,” zegt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. “Het is een jaarlijks ritueel geworden waar veel mensen stilstaan bij waar het echt om draait in het leven. Hierin is een grote rol weggelegd voor geloofsgemeenschappen in het hele land. Het samen kijken van The Passion is een mooie missionaire kans.” 

Aanmelden als kerk 

Kerken die een Passion Pakket willen aanvragen, kunnen terecht op de website van de Protestantse Kerk in Nederland: protestantsekerk.nl/nieuws/beleef-the-passion-in-de-gemeente-met-een-kijkavond. Op alphanederland.org/the-passion kunnen kerken meer informatie vinden over ‘Schuif aan bij The Passion’ en zich aanmelden voor de webinar: ‘Schuif aan bij The Passion’ op maandagavond 28 maart. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:  
Joost Klok, Relatiemanager Alpha   
joost@alphanederland.org | 06 10 08 28 45 

Persbericht: Alpha Nederland biedt Eerste Hulp Bij Uitnodigen

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 4 maart 2022 – Om kerken te helpen iemand uit te nodigen voor een Alpha of een kerkdienst biedt Alpha Nederland sinds kort Eerste Hulp Bij Uitnodigen aan. Via het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform kunnen kerken het aantal uitnodigingen en gebeden vieren.

Veel christenen vinden het belangrijk om hun geloof te delen, bijvoorbeeld omdat ze die essentiële basis van hun leven anderen ook gunnen. Het aantal mensen dat zich actief bezighoudt met uitnodigen is echter veel kleiner. Christenen willen hun geloof en waarden niet opdringen aan anderen. Tegelijkertijd is er wel openheid: uit een onderzoek dat Alpha Nederland liet uitvoeren door Merkenmonitor bleek dat een op de zeven Nederlanders zijn of haar kennis op het gebied van levensovertuiging of geloof wel zou willen ontwikkelen.

Spannende tegenstelling
Een meerderheid van de christenen ervaart een diepe weerstand bij de gedachte om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst of Alpha. Angst voor afwijzing is de grootste belemmering. Tegelijkertijd krijgt twee op drie mensen een naam in gedachten als er in de kerk een oproep wordt gedaan om iemand uit te nodigen. Dit spanningsveld kan ons een ongemakkelijk gevoel geven. Om christenen op weg te helpen in deze spannende tegenstelling biedt Alpha Nederland sinds kort Eerste Hulp Bij Uitnodigen aan. Kerken kunnen ter inspiratie gebruik maken van allerlei materialen, zoals tips rondom uitnodigen, een podcast en preekschetsen en video’s om een dienst te organiseren over het thema uitnodigen. En via het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform kunnen kerken het aantal uitnodigingen en gebeden vieren. Alle materialen zijn te vinden op alphanederland.org/campagne.

De eerste ervaringen van kerken die van het platform gebruik maken zijn positief. Crossroads Rotterdam is een van de deelnemende kerken: “Het platform heeft ons enorm geholpen om onze kerk in beweging te krijgen. Het is nu niet meer alleen een initiatief van ons als Alpha-team, maar echt een Alpha van onze hele kerk.”

Inspiratie-event ‘Een kerk die uitnodigt’
Rondom hetzelfde thema organiseert Alpha Nederland ook een online inspiratie-event voor kerkleiders. Rachel Hughes zal de deelnemers meenemen in ‘Een kerk die uitnodigt’. Rachel en Tim Hughes leiden samen Gas Street Church in Birmingham en zijn dit jaar ook de hoofdsprekers bij de zomerconferentie New Wine. Het inspiratie-event vindt online plaats op donderdagochtend 10 maart van 10:00 tot 11:30 uur.

Flyers werken niet’
Joost Klok, relatiemanager bij Alpha Nederland: “We hebben ontdekt dat relaties opbouwen met mensen veel effectiever is dan evangeliseren door te flyeren. Negen van de tien deelnemers komt op Alpha door een persoonlijke uitnodiging. Iemand uitnodigen voor een gezellige avond samen met anderen, lekker eten en een goed gesprek; dat klinkt best goed toch? Alpha is heel laagdrempelig, zeker als je zelf meegaat.”

Campagne Schuif Aan
“De komende tijd denken veel mensen na over de betekenis van Pasen” vervolgt Klok. “Een prachtige aanleiding om hierover in gesprek te gaan. We zijn dankbaar dat veel kerken op Witte Donderdag gastvrij hun deuren openen om samen naar The Passion te kijken. Om door te praten over het Paasverhaal en om bezoekers uit te nodigen voor de tweede Alpha-bijeenkomst in de week erna. In diezelfde periode start ook de nieuwe Alpha Campagne. Met Schuif Aan worden zoekers uitgenodigd om aan te schuiven bij een lokale Alpha.”

Over Alpha Nederland
Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Joost Klok, Relatiemanager Alpha
joost@alphanederland.org | 06 – 10 08 28 45

Persbericht: Alpha Nederland lanceert podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ vanwege 25-jarig jubileum

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 30 september 2021 – Vanaf 4 oktober start Alpha Nederland met een eigen podcast: ‘De Kansen voor De Kerk’. Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, gaat in deze podcast-serie op zoek naar antwoorden bij verschillende kerkleiders en experts op het vlak van kerk en missie. Aanleiding voor het uitbrengen van de podcast is het 25-jarig jubileum van de organisatie.

In de podcast-serie van vijf afleveringen gaat Arnoud Drop in gesprek met inspirerende kerkleiders, waaronder Niels de Jong (predikant-pionier van Noorderlicht), Arjen ten Brinke (voorganger van Mozaiek033) en Mgr. Liesen (bisschop van Breda). Hoe staat de kerk er nu voor? Wat zijn de kansen voor de kerk? Hoe kan de kerk op een relevante manier haar missie vorm geven? Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het inzetten en bereiken van de jonge generatie, gastvrijheid, grijze haren en de Heilige Geest.

Kansen benutten
Daarnaast gaat Arnoud Drop in gesprek met de oprichters en oud-directeuren van Alpha Nederland: Jan Maarten Goedhart en Jan Bakker. Ze blikken terug op de impact die de cursussen, zoals Alpha en de Marriage Course, de afgelopen 25 jaar op de kerk in Nederland hebben gehad. Hoe stond de kerk er destijds voor en wat kunnen we daar nu van leren? Welke kansen uit het verleden kunnen we benutten in de toekomst?

Gepassioneerd en hoopvol
Arnoud Drop: “Elke aflevering spreek ik een of meerdere deskundigen over dat ene, dat bijzondere… waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel: de kerk. Wat gaaf als mensen deze zoektocht willen volgen! Dit kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken en te denken aan je eigen kerk.”

Hoe is de podcast te beluisteren?
Vanaf 4 oktober is de podcast wekelijks te beluisteren via de bekende podcastplatforms of via dekansenvoordekerk.nl. Via de website is alvast een trailer te beluisteren en kunnen mensen zich abonneren. De podcasts duren tussen de 30 en 45 minuten.

Over Alpha Nederland
Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Jaïr Sagström, Business Development Manager bij Alpha Nederland
jair@alphanederland.org | 06 – 24 60 01 16

Persbericht: Katholieke studentenverenigingen slaan handen ineen voor evangelisatie

In samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum, 24 augustus 2021

Lees het volledige persbericht

LEIDEN, 24 augustus 2021 – In september 2021 organiseren katholieke studentenverenigingen in het land ‘Alpha Students’. In meerdere studentensteden worden studenten en young professionals uitgenodigd om kennis te maken met het christelijk geloof. Hiervoor is het Alpha Students-netwerk opgericht, een nieuw initiatief van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, Alpha Nederland, Katholieke Studenten Nijmegen en het Katholiek Alpha Centrum.

De katholieke studentenverenigingen hopen met het Alpha Students-netwerk hun medestudenten te bereiken met het evangelie. Jakob Ruiter, lid van Katholieke Studenten Nijmegen (KSN) is hoopvol: “Groeien in geloof en broederschap, dat is mijn hoop en verwachting. Ik zie dat het verbindend werkt om over geloof te praten. Het geeft een andere lading om vrienden op spiritueel gebied te leren kennen. Dat gun ik iedereen.”

Het katholieke netwerk hoopt in zoveel mogelijk studentensteden in Nederland een Alpha Students op te starten. In september en oktober starten meerdere Alpha Students met een gezellige en inspirerende kick-off bijeenkomst. Zo speelt de band Suit Up en spreekt jurist Thomas van Arnhem over de vraag: ‘Is er meer?’ in onder andere Den Haag, Haarlem en Nijmegen.

Verbondenheid

Frank Jansons, relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland, zegt: “We zijn blij dat er steeds meer fysiek mogelijk is en studenten elkaar weer mogen ontmoeten. Op Alpha krijgen ze de mogelijkheid om samen diepgang op te zoeken en mooie gesprekken te hebben. Over het leven, spiritualiteit en geloof. Er is alle ruimte voor verbondenheid en het maken van nieuwe vriendschappen – wat bijzonder dat dat weer kan!”

Laagdrempelig

Tijdens Alpha ontdekken deelnemers op een laagdrempelige en gezellige manier wat het christelijk geloof inhoudt. Elke bijeenkomst begint met een gezellige maaltijd, gevolgd door een korte inleiding. De avond sluit af met een gesprek in de kleine groep. Alpha Students duurt gemiddeld tien weken en een weekend. Bijna 10.000 studenten en young professionals hebben inmiddels een Alpha Students in Nederland gevolgd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Frank Jansons, Relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland
frank@alphanederland.org / 06 33 73 51 12

Jeroen Smith pr., Katholiek Alpha Centrum
info@rk-alphacentrum.nl of rk.alphacentrum@gmail.com / www.rk-alphacentrum.nl / 071 513 0700

Persbericht: Eerste stap naar een bloeiende kerk

 De Kansen voor de Kerk | Online inspiratie-event voor kerkleiders op 10 juni. 

Persbericht: 24-7 Prayer NL en Alpha Nederland lanceren vernieuwde Prayer Course

6 mei 2021

Persbericht: Kansen voor de kerk | online evenement met Nicky Gumbel

25 februari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 25-02-2021 – Donderdagavond 11 maart organiseert Alpha Nederland Kansen voor de kerk, een online evenement met Nicky Gumbel. De pionier achter Alpha zal speciaal voor mensen met hart voor de kerk in Nederland delen over zijn visie voor de kerk in coronatijd en hierna.

Het is uniek dat Nicky Gumbel de kerkleiders in Nederland via een online evenement persoonlijk zal toespreken en inspireren. In 2011 heeft de voorganger van Holy Trinity Brompton in Londen en wereldwijd veelgevraagde spreker voor het laatst een bezoek gebracht aan Nederland. Tijdens de meeting zal Gumbel onder andere spreken over: wat is de rol van de kerk in dit seizoen? Wat zijn de grootste uitdagingen van online kerk zijn? En hoe ziet Gumbel de toekomst van de kerk, na corona?

Vitale kerk

Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland: “We zijn blij dat Nicky Gumbel tijd heeft weten vrij te maken om de kerken in Nederland te inspireren. In deze tijd kan het voor kerken lastig zijn om binding te houden met gemeenteleden. Kerkleiders kunnen zich ontmoedigd afvragen: hoeveel mensen komen er straks nog naar mijn kerk? Wat is de toekomst van mijn kerk? Juist hen wil ik oproepen om aan te haken bij Kansen voor de kerk. Het is bemoedigend om te horen welke kansen Nicky ziet voor deze tijd en met elkaar te ontdekken hoe we vitaal kerk kunnen zijn én blijven.”

Gebed voor het land en de kerken

Nicky Gumbel zal tijdens Kansen voor de kerk ingaan op vragen van deelnemers die zij vooraf bij inschrijving kunnen insturen. Gumbel zal aan het einde van het evenement de tijd nemen om samen met de deelnemers te bidden voor het land en onze kerken.

Praktische informatie

Kansen voor de kerk start donderdagavond 11 maart om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het vindt plaats via het digitale platform Zoom. De toegang is gratis. Er wordt Engels gesproken tijdens dit evenement, met een optie voor live Nederlandse vertaling. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website alphanederland.org/kansenvoordekerk.

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Meer informatie of een interview? Neem contact op met Arnoud Drop, directeur Alpha Nederland:
arnoud@alphanederland.org | 06 – 53 25 88 59.

Persbericht: De grootste Alpha Youth van Nederland

Samen met EO BEAM, zondagavond 21 februari vanaf 19.30 uur  

17 februari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 17 februari 2021EO BEAM en Alpha Nederland organiseren vanaf aanstaande zondag de grootste online Alpha Youth van Nederland. Van 21 februari tot en met 9 mei wordt er elke zondagavond via Zoom een online Alpha Youth-avond gehouden voor jongeren van dertien tot twintig jaar. Inmiddels hebben al ruim 200 jongeren zich aangemeld. Jongeren kunnen aansluiten om nieuwe christelijke vrienden te leren kennen en te praten over thema’s uit het christelijk geloof.

In november werd er in samenwerking met EO BEAM al eerder een online Alpha Youth-avond gehouden. Eva (20) was een van de bijna 300 jongeren die erbij was: “Ik vond het een waardevolle avond. Ik heb ontdekt dat het niet gek is hoe ik denk over het geloof”. Deze keer is het mogelijk om de hele cursus van twaalf interactieve online bijeenkomsten te volgen. Niet eerder werd er in Nederland voor zoveel christelijke jongeren tegelijkertijd een Alpha Youth online georganiseerd. Jongeren kunnen tijdens de Zoom-meeting open praten over de basis van het christelijk geloof. 

Vrijblijvend

De gratis cursus bestaat uit twaalf avonden, waarvan de eerste twee avonden vrijblijvend zijn. Na de tweede avond worden er vaste groepjes gemaakt, gebaseerd op woonplaats en leeftijd, en wordt de cursus voortgezet met een vaste groepsleider uit een lokale kerk. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat doet de Heilige Geest?’. 

Gezelligheid

Hendrina van Dijk, relatiemanager van Alpha Youth: “Veel jongeren worstelen momenteel met eenzaamheid of somberheid. We merken dat jongeren juist in deze tijd behoefte hebben aan verbinding. Alpha Youth biedt jongeren een mogelijkheid tot gesprek, gezelligheid en online ontmoeting. We willen christelijke jongeren helpen hun geloof vorm te geven, en kerken ondersteunen in hun jongerenwerk.” 

Aanmelden

Jongeren tussen de dertien en twintig jaar kunnen zich aanmelden via de BEAM-website: beam.eo.nl/alphayouth. Er is ruimte voor maximaal 300 jongeren. De Zoom-meeting start op zondagavond 21 februari om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. 

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus via Alpha hebben gehoord. Alpha Youth is de jongerentak van Alpha Nederland en biedt een plek aan jongeren waar ze terecht kunnen met vragen over leven en geloof. 
Kijk voor meer informatie op alphayouth.nl 

Over EO BEAM

BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jongeren – via verschillende media – wil inspireren om te groeien in het geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus. Door de coronacrisis organiseert BEAM elke zondag op NPO2 en YouTube een kerkdienst met bekende sprekers en de BEAM Worshipband. Kijk voor meer informatie op beam.eo.nl 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Meer informatie of een interview? Neem contact op met Arnoud Drop: 
arnoud@alphanederland.org | 06 – 53 25 88 59 

Persbericht: Alpha Nederland geeft kerkleiders een Marriage Course Experience cadeau

27 januari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 27 januari 2021Niet alleen kerken, maar ook kerkleiders hebben een bewogen jaar achter de rug. Daarom wil Alpha Nederland zoveel mogelijk kerkleiders (en hun partner) in het zonnetje zetten. Tijdens twee dinsdagavonden volgen kerkleiders en hun partner de Marriage Course Online. “We willen kerkleiders op die manier een hart onder de riem steken én ze helpen om ondanks alle drukte en stress twee mooie avonden met hun partner te beleven”, legt Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, uit.  

Marriage Course Online

Afgelopen jaar heeft Alpha Nederland een groei in het aantal deelnemers van Marriage Courses gezien. “Dat valt te verklaren door de prachtige nieuwe materialen, zoals die video’s van de Marriage Course Series, die we nu gratis aan de kerk beschikbaar stellen. Maar uiteraard draagt de Marriage Course Online daar ook aan bij: door deze online variant konden cursussen in de coronatijd toch doorgaan. Kerken kunnen hun Marriage Courses gemakkelijk online organiseren,” legt Drop uit. Veel stellen maken gebruik van de online mogelijkheden: er is 20% groei in het aantal deelnemers in 2020.

Twee avondjes ‘uit’

Met de Marriage Course Experience wil Alpha Nederland kerkleiders in de watten leggen en inspireren in de relatie met hun partner. “Tegelijk is het natuurlijk een mooie gelegenheid om zelf kennis te maken met de Marriage Course,” geeft Drop aan. “Tijdens deze twee avonden duiken de stellen in twee thema’s van de Marriage Course. Zo geven stellen een boost aan hun relatie. Natuurlijk zijn er volop Marriage Courses door het land waar ze de resterende avonden kunnen volgen. Met deze twee avonden geven we een voorproefje.” Er zullen, net als bij een reguliere Marriage Course, geen groepsgesprekken zijn. De bijeenkomsten zijn ‘avondjes uit’ waarbij partners enkel met elkaar in gesprek zijn. 

Marriage Course Experience

De twee avonden zijn gericht op kerkleiders en hun partner. Te denken valt aan dominees, predikanten, ouderlingen en voorgangers. Inhoudelijk zal er namelijk specifieke aandacht zijn voor huwelijken in de context van het kerkleiderschap. De bijeenkomsten van de Marriage Course Experience zullen (online) plaatsvinden op dinsdagavonden 2 en 16 maart en worden geleid door Ron en Annette van der Spoel. Dit voorgangersechtpaar heeft jarenlange ervaring met het kerkleiderschap én het organiseren van de Marriage Course. Ze zien de meerwaarde van de Marriage Course niet alleen voor deelnemende stellen, maar merken ook positieve effecten op hun eigen huwelijk. Op alphanederland.org/evenementen vind je meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden voor de Marriage Course Experience.  

Om kerkleiders in hun huwelijk te ondersteunen, ontwikkelde Alpha Nederland ook een whitepaper ‘Getrouwd met de kerk(leider)’ en diverse blogs over het onderwerp. Lees hierover meer op alphanederland.org/getrouwd-met-de-kerkleider.  

Over de organisatie

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich inzet voor: de evangelisatie van Nederland, vitalisering van de kerk en transformatie van de samenleving. Alpha Nederland biedt naast Alpha (Online) ook Alpha Youth (Online), Alpha Students (Online), Alpha Prisons, Alpha Vluchtelingen en Alpha Senioren aan. Ook is zij uitgever van de Marriage en Parenting Courses. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin. Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course. Kijk voor meer informatie over het werk van Alpha Nederland op alphanederland.org.

Noot voor de redactie

Voor een interview kunt u contact opnemen met Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland via arnoud@alphanederland.org of 06 53258859.

Persbericht: Waarom kerst?

26 november 2020

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 26 november 2020 – Dit weekend lanceert Alpha Nederland een vierdelige adventsserie: ‘Waarom kerst?’. Elk adventsweekend wordt een nieuwe video gelanceerd, bedoeld om niet-christenen uit te nodigen naar een (online) kerstdienst.

Kerst missionair insteken

“Kerst is dit jaar anders dan anders. En dat geldt ook voor de kerstdiensten,” aldus Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. “Met de adventsserie hopen we kerken te bemoedigen om ook dit jaar kerst missionair in te steken. We nodigen alle kerken in Nederland uit om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen in hun (online) kerstdienst.” Juist nu kerst dit jaar anders dan anders is, ziet Alpha Nederland het belang om mensen uit te nodigen naar de kerk. De kerstdienst is een van de grote momenten waarop niet-christenen een kerk betreden. Daarin biedt de kerstdienst een unieke kans om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met het evangelie.

Waarom kerst?

De adventsserie is gebaseerd op het recent vertaalde boekje ‘Waarom kerst?’ van Nicky Gumbel, pionier van Alpha. In de serie wordt aan de hand van de drie geschenken van de wijzen – goud, wierook en mirre – het kerstverhaal uitgelegd. Elk weekend wordt een nieuwe adventsvideo gelanceerd, beoogd om gemakkelijk te delen via o.a. sociale media en WhatsApp-groepen. De volledige adventsserie kan bekeken worden op alphanederland.org/waaromkerst.

Over de organisatie

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich inzet voor: de evangelisatie van Nederland, vitalisering van de kerk en transformatie van de samenleving. Alpha Nederland biedt naast Alpha (Online) ook Alpha Youth (Online), Alpha Students (Online), Alpha Prisons, Alpha Vluchtelingen en Alpha Senioren aan. Ook is zij uitgever van de Marriage en Parenting Courses. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin. Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course. Kijk voor meer informatie over het werk van Alpha Nederland op alphanederland.org.

Noot voor de redactie

Voor een interview kunt u contact opnemen met Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland via arnoud@alphanederland.org of 06 53258859.