Pers

Op deze pagina vind je de laatste persberichten van Alpha Nederland.

Heb je een persvraag? Neem dan contact met ons op.

Persbericht: Dineren voor het goede doel met Alpha Thuisrestaurant  

Alpha Nederland heeft een uniek concept gelanceerd om mensen bij elkaar te brengen en daarmee geld op te halen voor haar missie. Met Alpha Thuisrestaurant nodigt een dinerhost in het weekend van 13 tot 15 oktober vrienden, kringleden, kennissen of familie uit voor een sponsordiner bij hem of haar thuis. Hij of zij verzorgt het sponsordiner en de gasten geven een bedrag aan het werk van Alpha Nederland. Samen genieten ze van een avond vol gezelligheid, verbinding, lekker eten en mooie gesprekken.

Lees het volledige persbericht

Dineren voor het goede doel met Alpha Thuisrestaurant  

Uniek sponsordiner draagt bij aan de droom van Alpha Nederland 

DRIEBERGEN, 21 SEPTEMBER 2023 – Alpha Nederland heeft een uniek concept gelanceerd om mensen bij elkaar te brengen en daarmee geld op te halen voor haar missie. Met Alpha Thuisrestaurant nodigt een dinerhost in het weekend van 13 tot 15 oktober vrienden, kringleden, kennissen of familie uit voor een sponsordiner bij hem of haar thuis. Hij of zij verzorgt het sponsordiner en de gasten geven een bedrag aan het werk van Alpha Nederland. Samen genieten ze van een avond vol gezelligheid, verbinding, lekker eten en mooie gesprekken.

De droom
Mensen die meedoen met Alpha Thuisrestaurant helpen mee om de droom van Alpha Nederland waar te maken: ‘In 2036 hebben één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.’ 

“In Nederland zijn meer dan 375.000 mensen via Alpha in aanraking gekomen met het evangelie van Jezus Christus. Dat is prachtig, maar we gunnen iedereen Gods liefde. Met de opbrengst van Alpha Thuisrestaurant kunnen we investeren in meer kerken die meer Alpha’s geven met meer deelnemers. Met als doel dat nóg meer mensen het evangelie horen,” aldus Jaïr Sagström, projectleider van Alpha Thuisrestaurant.

Alpha Thuisrestaurant Box
Iedere dinerhost ontvangt bij aanmelding een Alpha Thuisrestaurant Box. De gratis box bevat materialen voor een gezellige avond vol goede gesprekken, zoals menukaarten, placemats, gesprekskaartjes met vragen en tips voor een sfeervol diner. 

Alpha Nederland
Alpha Nederland zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties. Ook zet Alpha Nederland zich in om kerken te inspireren en toe te rusten om een plek te zijn waar levens worden veranderd en waar dorpen en steden tot bloei komen.

Meer informatie over het organiseren van een sponsordiner is te vinden op alphathuisrestaurant.nl 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met Jaïr Sagström, projectleider van Alpha Thuisrestaurant via: (06) 246 001 16 of jair@alphanederland.org

Persbericht: Open Generation – Wereldwijd onderzoek onder tieners over Jezus, de Bijbel en gerechtigheid

Nederlandse tieners maken zich het meeste zorgen over klimaatverandering, vervuiling en racisme. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna Group in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica. Wereldwijd zijn 26.000 tieners bevraagd naar hoe ze kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid. Daaruit blijkt dat Generatie Z open en inclusief in het leven staat en op zoek is naar waarheid, authenticiteit en verandering.

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 15 mei 2023 – Nederlandse tieners maken zich het meeste zorgen over klimaatverandering, vervuiling en racisme. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna Group in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica. Wereldwijd zijn 26.000 tieners bevraagd naar hoe ze kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid. Daaruit blijkt dat Generatie Z open en inclusief in het leven staat en op zoek is naar waarheid, authenticiteit en verandering.

Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. Desondanks is slechts 5% van de tieners ervan overtuigd zijn dat ze een verschil kunnen maken en gemotiveerd om in beweging te komen voor gerechtigheid.

Positief over Jezus
Van de Nederlandse tieners heeft slechts 6% een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt. Zij ervaren vreugde en voldoening uit hun relatie met Jezus. De 72% die zich niet identificeert met het christelijk geloof is positief over Jezus als persoon, maar zien Hem niet actief aan het werk in de wereld van vandaag. Van de bevraagde tieners heeft 57% respect voor de Bijbel. Er is openheid naar de Bijbel, toch leest 71% de Bijbel nooit. Tieners die toegewijd zijn aan het christelijk geloof zien Jezus vaker als iemand die pleitte om recht te brengen (72% t.o.v. 37% bij jongeren die zich christen noemen, maar niet zelf een persoonlijke keuze hebben gemaakt).

Aan de slag voor gerechtigheid
Nederlandse tieners verwachten niet van de kerk dat zij invloed heeft op kwesties als armoede en onrecht. Wel verwachten ze dat de overheid (71%), scholen (62%), politici (62%) onrecht aanpakken. Zowel wereldwijd als in Nederland hebben tieners het meest behoefte aan de aanmoediging van familie en vrienden als het gaat om zelf aan de slag te gaan voor gerechtigheid.

Open Generation symposium
Tijdens het Open Generation symposium worden de Nederlandse uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse workshops en een panelgesprek met tieners. Projectleider Dorina Nauta: “Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling. Wat kunnen we als kerk van tieners leren? Wat hebben ze nodig om hun geloof handen en voeten te geven? En hoe geven we ruimte aan hen in onze geloofsgemeenschap? Tijdens het symposium lanceren we een toolkit, die handreikingen biedt om als kerk hiermee aan de slag te gaan.”

Het symposium is voor kerkleiders, jeugdleiders, predikanten en iedereen die geïnteresseerd is in hoe je als kerk een plek kunt bieden aan Gen Z. De avond wordt gehouden op donderdagavond 15 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het Kruispunt in Amersfoort Vathorst.
Meer informatie en aanmelden: opengeneration.nl.

Open brief
Naar aanleiding van het onderzoek Open Generation hebben BEAM, het jongerenplatform van de EO, World Vision en Alpha Nederland samen met christelijke tieners een brief geschreven aan alle kerkleiders van Nederland. Hierin roepen de tieners op tot meer aandacht voor hun generatie in de kerk en laten ze weten dat ze in gesprek willen met hun kerkleiders: “Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen en onze vragen stellen.” De open brief is te lezen op beam.eo.nl.

Download het rapport
Het rapport The Open Generation met daarin alle onderzoeksresultaten is te downloaden op opengeneration.nl.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met Hendrina Harmannij, relatiemanager Alpha Youth en Students: hendrina@alphanederland.org | 06 – 21 98 82 86.

Mystery guests onderzoeken de gastvrijheid van de kerk in Nederland

De afgelopen maanden zijn 75 kerken bezocht door mystery guests die de gastvrijheid van de kerk testten. “Met dit project willen we als Alpha Nederland de kerk helpen om te groeien in gastvrijheid. Wanneer je mensen buiten de kerkmuren wilt bereiken, helpt het om te weten hoe je kerk en viering overkomen,” aldus Arnoud Drop, directeur bij Alpha Nederland.  

Persbericht: Praktisch aan de slag met parochievernieuwing: De Drie H’s 

De conferentie over de missionaire parochie vond alweer drie maanden geleden plaats. “Een mooi moment om terug te kijken naar welke stappen jouw parochie al heeft gezet en welke stappen nog genomen kunnen worden,” aldus Frank Jansons, Relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland. 

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 27 juni 2022 – De conferentie over de missionaire parochie vond alweer drie maanden geleden plaats. “Een mooi moment om terug te kijken naar welke stappen jouw parochie al heeft gezet en welke stappen nog genomen kunnen worden,” aldus Frank Jansons, Relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland.  

In zijn boek ‘Als God Renoveert’ schrijft Fr. James Mallon over meerdere waarden die belangrijk zijn in een missionaire parochie.  Zo sprak hij over Alpha als de motor om je parochie te transformeren van onderhoud naar bloei. Naast Alpha benoemde Fr. Mallon meer elementen van parochievernieuwing, zoals het belang van de Drie H’s. “Parochievernieuwing ontstaat als een parochie aan de slag gaat met de Drie H’s,” vertelt Jansons. “Hospitality, Hymn en Homily.” Ook wel gastvrijheid, opbouwende kerkmuziek en de homilie.  

Investeren in gastvrijheid, muziek en verkondiging 
“Wanneer een parochie investeert in haar gastvrijheid, de muziek tijdens de liturgie en haar verkondiging, kan het niet anders dan dat er iets bijzonders gebeurt,” aldus Jansons. Daarom organiseert Alpha Nederland voor elk aspect van de Drie H’s een trainingsmogelijkheid. Zo is er voor gastvrijheid Project Mystery Guest, een kans om een viering mee te laten maken door een (gescreende) onbekende. Voor opbouwende kerkmuziek is er de Hymn Training, georganiseerd in samenwerking met UPrayse!, ook verantwoordelijk voor de muziek tijdens de conferentie over de missionaire parochie. En tot slot de Homilie Sprekerstraining voor Priesters met Henk Stoorvogel, om te investeren in het creëren van homilieën en in de spreekvaardigheid van priesters. Stoorvogel promoveerde in 2019 op mensen beïnvloeden door een verkondiging en wordt door velen als een expert gezien op het gebied van kerkelijke retorica. 

Een parochie wordt vanzelf naar buiten gericht 
“Voor elke groep in de parochie is er een kans om te groeien. De priesters zijn welkom op de Sprekerstraining, de bands, combo’s en koren zijn welkom op de Hymn Training en het gastvrijheidsteam kan aan de slag met Project Mystery Guest.” Jansons is enthousiast over de impact van deze trainingen: “Door met de Drie H’s aan de slag te gaan, wordt een parochie vanzelf naar buiten gericht. De homilie verkondigt het evangelie, de muziek in de liturgie bouwt aan de relatie tussen de parochie en God en de gastvrijheid zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de vieringen – hoe mooi zou dat zijn?”  

Hoe gaat een parochie hiermee aan de slag? 

Project Mystery Guest 
Elke parochie kan zich nu inschrijven voor Project Mystery Guest. Zodra er toestemming is van de pastoor, kan een parochie zich aanmelden. De bezoeken van de mystery guests vinden plaats in september en oktober. Achteraf ontvangt je parochie de observaties in een uitgebreid document. 

Hymn Training 
De Hymn Training bestaat uit drie avonden en een weekend, georganiseerd door Alpha Nederland en UPrayse!. De Hymn Training wordt op twee locaties georganiseerd: in Dordrecht en in Eindhoven. De trainingen vinden plaats in september, oktober en november. Elk koor, band en combo is van harte welkom. 

Homilie Sprekerstraining voor Priesters 
De Homilie Sprekerstraining vindt plaats van 13 tot en met 15 juli in het Franciscushuis in Denekamp (Twente). Tijdens de driedaagse training worden de vijf fasen van het creëren van een homilie behandeld en is er alle ruimte om met spreekvaardigheid aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden voor alle evenementen, kan er gekeken worden op alphanederland.org/als-god-renoveert


Noot voor redactie 
Voor een interview of vragen kan er contact opgenomen worden met Frank Jansons, Relatiemanager Alpha Katholiek (frank@alphanederland.org, 06 33 73 51 12).  

Persbericht: Veel beluisterde podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ krijgt een vervolg

Vanaf 27 juni is een nieuw seizoen van de podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ te beluisteren. Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, gaat in deze veel beluisterde podcastserie op zoek naar antwoorden bij verschillende kerkleiders en deskundigen op het vlak van kerk en missie.

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 23 juni 2022 – Vanaf 27 juni is een nieuw seizoen van de podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ te beluisteren. Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, gaat in deze veel beluisterde podcastserie op zoek naar antwoorden bij verschillende kerkleiders en deskundigen op het vlak van kerk en missie.

Het eerste seizoen van de podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ is inmiddels al ruim 40.000 keer beluisterd. Arnoud Drop: “Vorig jaar zijn we de podcast gestart naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum. Ik vond het enorm leuk en leerzaam om de gesprekken met kerkleiders en deskundigen te voeren. We merkten dat veel mensen erdoor werden geïnspireerd en trouw luisterden. Ze vonden het jammer toen het seizoen afgelopen was. Dit was voor ons genoeg reden om een tweede podcastserie te maken. We zien uit naar wat het tweede seizoen zal brengen, het waren echt toffe gesprekken!”

Inspirerende kerkleiders
In de nieuwe podcastserie van vijf afleveringen gaat Arnoud Drop in gesprek met kerkleiders en deskundigen over thema’s rondom de missie van de kerk. Aan het woord komen Richard Santinge (voorganger van Evangeliegemeente Ermelo), Jan-Willem Bosman (directeur van de wereldwijde beweging Jesus.net), Tanya Drop (relatiemanager bij 24-7 Prayer NL), Arjan Zantingh (voorganger van Stadskerk Groningen) en Theo Visser (kerkplanter en netwerkleider van ICP Europe).

Cultuurverandering in kerken
In de eerste aflevering spreekt Arnoud Drop met Richard Santinge, die tweemaal een groot veranderingsproces heeft begeleid in zijn kerk. Hoe pakte hij dat proces aan? Wat kunnen we leren van de moeiten en successen die Richard heeft ervaren? Welke cultuurverandering is nodig in veel kerken? En hoe neem je als visiedrager anderen mee in die verandering?

Onderwerpen die in de andere podcastafleveringen aan bod komen, zijn: de kansen die communities de kerk kunnen bieden, groeien in een cultuur van gebed, missionair aanwezig zijn via internet en discipelschap.

Hoe is de podcast te beluisteren?
Vanaf 27 juni is er wekelijks een nieuwe podcastaflevering te beluisteren via de bekende podcastplatforms of via dekansenvoordekerk.nl. Via de website is alvast een trailer te beluisteren en kunnen mensen zich abonneren. De podcasts duren tussen de 30 en 45 minuten.

Over Alpha Nederland
Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met Arnoud Drop, directeur Alpha Nederland: arnoud@alphanederland.org | 06 – 53 25 88 59.

Persbericht: Alpha Nederland helpt kerken te groeien in gastvrijheid met Project Mystery Guest 

Hoe gastvrij is de kerk in Nederland? Dat hoopt Alpha Nederland uit te vinden met Project Mystery Guest. 

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 31 mei 2022 – Hoe gastvrij is de kerk in Nederland? Dat hoopt Alpha Nederland uit te vinden met Project Mystery Guest. Dit jaar kunnen kerken ontdekken hoe gastvrij zij zijn en welke groeikansen er liggen.

Alpha Nederland geeft kerken dit jaar de kans om door een mystery guest bezocht te worden. Kerkleiders kunnen hun gemeente of parochie hiervoor aanmelden via alphanederland.org/mystery-guest. De mystery guests bezoeken onaangekondigd een dienst of viering en rapporteren hun ervaringen op het gebied van gastvrijheid. 

Dorine Sommer, projectleider Project Mystery Guest vanuit Alpha Nederland: “Gastvrijheid is een van de belangrijkste waarden van de kerk. Vanuit Alpha Nederland ondersteunen we kerkleiders in het bezinnen op de plek van missie in de gemeente. Daar komt automatisch een thema als gastvrijheid bij kijken. Met dit project helpen we kerkleiders om vanuit de ogen van een gast naar de staat van gastvrijheid te kijken én te zien waar de kansen voor groei liggen.” 

Inhoudelijke inzichten
Elke kerk die bezocht wordt door een mystery guest, ontvangt een uitgebreide rapportage en handvatten om aan de slag te gaan met het thema gastvrijheid in hun kerk. De resultaten van deze bezoeken zijn momentopnames. Project Mystery Guest is daarmee geen wetenschappelijk onderzoek, maar geeft interessante en inhoudelijke inzichten over de gastvrijheidscultuur binnen de kerk in Nederland. 

Ervaring pilotkerk
Steven Parmentier is voorganger van Open Hof Hillegom, een van de kerken die in de pilotfase van dit project bezocht is door een mystery guest. “De rapportage was grotendeels bemoedigend en bood op een aantal punten een fris perspectief. We gebruiken het als handvat om met de gemeente het thema gastvrijheid verder vorm te geven.”  

Trendrapport
De resultaten van alle reportages worden door Alpha Nederland in het najaar geanalyseerd om opvallende elementen te ontdekken en een trendrapport samen te stellen. In november organiseert Alpha Nederland een inspiratie-evenement voor kerkleiders rondom het thema gastvrijheid. In dit evenement onder de noemer ‘De Kansen voor de Kerk’ wordt aandacht besteed aan de bevindingen en denken   deelnemers na over de cultuur in en de kansen voor hun kerk. 

Over Alpha Nederland
Alles wat wij als Alpha Nederland doen, is voor de kerk, met de kerk en door de kerk. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Het is onze droom dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Dorine Sommer, projectleider Project Mystery Guest 
dorine@alphanederland.org

Persbericht: 10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

IZB, 24-Prayer NL en Alpha Nederland sluiten zich aan bij wereldwijde gebedsbeweging Thy Kingdom Come | 13 mei 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 13 mei 2022 – De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer NL sluiten zich aan bij Thy Kingdom Come. Deze wereldwijde beweging roept christenen op om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet kennen.

Bidden voor vijf mensen
Eenieder die wil kan meedoen aan Thy Kingdom Come (‘Uw Koninkrijk kome’) door in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren gebedsmomenten te houden. Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door de Heilige Geest staat hierbij centraal. Deelnemers worden opgeroepen om heel concreet voor vijf mensen in zijn of haar omgeving te bidden.

Omhoog kijken met verwachting
Jan van Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment om omhoog te kijken in de verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’

Beschikbare materialen
Het IZB stelt de vertaling van het Thy Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis beschikbaar als download op de website. Het gebedsdagboek bestaat uit een dagelijkse overdenking en een gebedspunt en is heel geschikt voor gebedsbijeenkomsten in kerken. Er is ook een voorbeeldliturgie beschikbaar en een boekenlegger waarop vijf namen geschreven kunnen worden. Wie liever thuis bidt en de dagelijkse overdenkingen en gebedspunten via de mail wil ontvangen, kan zich inschrijven via de website van Alpha Nederland. Ook organiseert Alpha Nederland een startevenement op Hemelvaartsdag in Motion Church Utrecht met de muzikale medewerking van het Adem Project.

Krachtig getuigenis
Tanya Drop, 24-Prayer NL: ‘In navolging van de eerste leerlingen van Jezus bidden we gedurende tien dagen dat Gods koninkrijk zich spoedig zal vestigen op deze aarde. We doen mee aan Thy Kingdom Come om onze relatie met Christus te verdiepen, vervuld te worden met de Heilige Geest en zo een krachtig getuigenis te kunnen afleggen aan onze naasten en onze wereld.’

Wereldwijde beweging
Nederland is een van de 172 landen die meedoet aan Thy Kingdom Come. Jaïr Sagström, Alpha Nederland: ‘Na Jezus’ Hemelvaart richtten de leerlingen zich heel actief tot God om de vervulling van Zijn belofte en de komst van de Heilige Geest. Ook nu gaat er kracht van uit als we wereldwijd met zoveel christenen tegelijkertijd in eenheid en met verwachting bidden. ’

Voor alle informatie verwijzen we graag door naar:
izb.nl/vandaag/uw-koninkrijk-kome
alphanederland.org/thykingdomcome
24-7prayer.nl/thy-kingdom-come
Thykingdomcom.global

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Contactpersonen voor Thy Kingdom Come in Nederland zijn:

IZB, Jan van Luik: (06) 24282910 of j.vanluik@izb.nl
24-7 Prayer NL, Tanya Drop: (06) 22383409 of tanya.drop@24-7prayer.nl
Alpha Nederland, Jaïr Sagström: (06) 24600116 of jair@alphanederland.org

Persbericht: Alpha als middel in parochievernieuwing

9 mei 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 9 mei 2022 – Tijdens de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ sprak Fr. James Mallon bijna duizend katholieken toe over parochievernieuwing. “Een prachtige conferentie,” zo blikt Frank Jansons, Relatiemanager Katholieke Kerk bij Alpha Nederland, terug. “We zijn uitgedaagd in ons denken over parochievernieuwing. Zowel in de toespraken van Fr. Mallon als in de getuigenissen kwam vaak de rol van Alpha aan bod in het proces van parochievernieuwing.” Zo vertelde Fr. Mallon tijdens de conferentie over hoe hijzelf Alpha heeft ingezet in zijn parochies. 

Alpha Experiences

De vele aanwezige parochies zijn tijdens de conferentie geënthousiasmeerd, geïnspireerd en bovenal uitgedaagd om aan de slag te gaan met parochievernieuwing. Om hen te helpen dit in de praktijk te brengen, organiseert Alpha Nederland laagdrempelige Alpha Experiences in mei en juni 2022. “Een Alpha Experience is eigenlijk een Alpha-bijeenkomst in het klein: we gaan gezellig met elkaar eten, bekijken een Alpha-inleiding en gaan daarna in kleine groepen uit elkaar. Het is de perfecte kans om Alpha op een ontspannen manier te leren kennen,” vertelt Jansons.

Van maintenance naar mission 

De Alpha Experiences worden georganiseerd in samenwerking met lokale parochies in vijf bisdommen. Daarnaast wordt er ook een digitale Alpha Experience georganiseerd op 30 mei. De Alpha Experiences zijn specifiek bedoeld voor priesters en parochianen die Alpha nog niet (goed) kennen. “Op een Alpha Experience ontdekt men hoe de parochie geholpen kan worden om een beweging te maken van maintenance naar mission. We nodigen priesters en parochianen graag uit om aan te sluiten,” sluit Jansons af.  

Kijk voor meer informatie over de Alpha Experiences en een Alpha Experience in de buurt op alphanederland.org/als-god-renoveert

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:  
Frank Jansons, Relatiemanager Katholieke Kerk bij Alpha Nederland 
frank@alphanederland.org | 06 33 73 51 12

Persbericht: Schuif Aan bij The Passion

In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland | 23 maart 2022

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 17 maart 2022 – Op Witte Donderdag, 14 april 2022, openen honderden kerken de deuren om mensen aan te laten schuiven bij The Passion. Dat hopen de Protestantse Kerk in Nederland en Alpha Nederland samen te bereiken met ‘Schuif aan bij The Passion’.   

“The Passion biedt een prachtige gelegenheid aan mensen om op een laagdrempelige manier het paasverhaal te leren kennen. Hoe bijzonder is het als vele kerken in Nederland  deze avond hun deuren openen en The Passion samen met anderen kijken?” Zo vertelt Joost Klok, Relatiemanager Alpha bij Alpha Nederland.  

The Passion brengt het paasverhaal elk jaar dichtbij miljoenen Nederlanders. Het jaarlijkse evenement kan dit jaar niet alleen vanaf de bank bekeken worden, maar ook in vele Nederlandse kerken. Door het aanvragen van een Passion Pakket geeft een kerk aan dat zij een kijkavond wil organiseren. Het Passion Pakket geeft de kerk alle handvatten om de avond vorm te geven. 

Een duurzaam vervolg 

Na het kijken van The Passion in de kerk kunnen mensen aan de hand van bijgevoegde gesprekskaarten in gesprek over het paasverhaal. “We hopen dat mensen een voorproefje krijgen van hoe het is om met anderen in gesprek te gaan over het christelijk geloof. Daarnaast helpen we de kerken om na te denken over het vervolg van de avond. Hoe zorg je ervoor dat de mensen niet eenmalig naar je kerk komen, maar volgende week weer terug willen komen? Alpha kan daar een goed middel voor zijn,” vertelt Klok.  

Webinar  

Aangemelde kerken worden tijdens een webinar voorbereid op de lokale kijkavond. Op maandagavond 28 maart ontdekken kerken niet alleen hoe de avond zelf georganiseerd wordt, maar ook welke mogelijkheden er zijn om de avond een duurzaam vervolg te geven. 

“We hopen dat kerken gastvrij hun deuren willen openen voor hun dorp of stad. En niet alleen dat, maar dat de mensen in de kerk ook vrijmoedig zullen uitnodigen voor ‘Schuif aan bij The Passion’. Hoe mooi zou het zijn als deze avond een eerste stap kan zijn om een cultuur van uitnodiging te creëren in een kerk?” Aldus Klok. 

The Passion 

Dit jaar vindt de dertiende editie van het KRO-NCRV-programma The Passion plaats in Doetinchem. “The Passion brengt het sterven en de opstanding van Jezus dichtbij miljoenen Nederlanders,” zegt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. “Het is een jaarlijks ritueel geworden waar veel mensen stilstaan bij waar het echt om draait in het leven. Hierin is een grote rol weggelegd voor geloofsgemeenschappen in het hele land. Het samen kijken van The Passion is een mooie missionaire kans.” 

Aanmelden als kerk 

Kerken die een Passion Pakket willen aanvragen, kunnen terecht op de website van de Protestantse Kerk in Nederland: protestantsekerk.nl/nieuws/beleef-the-passion-in-de-gemeente-met-een-kijkavond. Op alphanederland.org/the-passion kunnen kerken meer informatie vinden over ‘Schuif aan bij The Passion’ en zich aanmelden voor de webinar: ‘Schuif aan bij The Passion’ op maandagavond 28 maart. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  
Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:  
Joost Klok, Relatiemanager Alpha   
joost@alphanederland.org | 06 10 08 28 45 

Persbericht: Alpha Nederland biedt Eerste Hulp Bij Uitnodigen

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 4 maart 2022 – Om kerken te helpen iemand uit te nodigen voor een Alpha of een kerkdienst biedt Alpha Nederland sinds kort Eerste Hulp Bij Uitnodigen aan. Via het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform kunnen kerken het aantal uitnodigingen en gebeden vieren.

Veel christenen vinden het belangrijk om hun geloof te delen, bijvoorbeeld omdat ze die essentiële basis van hun leven anderen ook gunnen. Het aantal mensen dat zich actief bezighoudt met uitnodigen is echter veel kleiner. Christenen willen hun geloof en waarden niet opdringen aan anderen. Tegelijkertijd is er wel openheid: uit een onderzoek dat Alpha Nederland liet uitvoeren door Merkenmonitor bleek dat een op de zeven Nederlanders zijn of haar kennis op het gebied van levensovertuiging of geloof wel zou willen ontwikkelen.

Spannende tegenstelling
Een meerderheid van de christenen ervaart een diepe weerstand bij de gedachte om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst of Alpha. Angst voor afwijzing is de grootste belemmering. Tegelijkertijd krijgt twee op drie mensen een naam in gedachten als er in de kerk een oproep wordt gedaan om iemand uit te nodigen. Dit spanningsveld kan ons een ongemakkelijk gevoel geven. Om christenen op weg te helpen in deze spannende tegenstelling biedt Alpha Nederland sinds kort Eerste Hulp Bij Uitnodigen aan. Kerken kunnen ter inspiratie gebruik maken van allerlei materialen, zoals tips rondom uitnodigen, een podcast en preekschetsen en video’s om een dienst te organiseren over het thema uitnodigen. En via het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform kunnen kerken het aantal uitnodigingen en gebeden vieren. Alle materialen zijn te vinden op alphanederland.org/campagne.

De eerste ervaringen van kerken die van het platform gebruik maken zijn positief. Crossroads Rotterdam is een van de deelnemende kerken: “Het platform heeft ons enorm geholpen om onze kerk in beweging te krijgen. Het is nu niet meer alleen een initiatief van ons als Alpha-team, maar echt een Alpha van onze hele kerk.”

Inspiratie-event ‘Een kerk die uitnodigt’
Rondom hetzelfde thema organiseert Alpha Nederland ook een online inspiratie-event voor kerkleiders. Rachel Hughes zal de deelnemers meenemen in ‘Een kerk die uitnodigt’. Rachel en Tim Hughes leiden samen Gas Street Church in Birmingham en zijn dit jaar ook de hoofdsprekers bij de zomerconferentie New Wine. Het inspiratie-event vindt online plaats op donderdagochtend 10 maart van 10:00 tot 11:30 uur.

Flyers werken niet’
Joost Klok, relatiemanager bij Alpha Nederland: “We hebben ontdekt dat relaties opbouwen met mensen veel effectiever is dan evangeliseren door te flyeren. Negen van de tien deelnemers komt op Alpha door een persoonlijke uitnodiging. Iemand uitnodigen voor een gezellige avond samen met anderen, lekker eten en een goed gesprek; dat klinkt best goed toch? Alpha is heel laagdrempelig, zeker als je zelf meegaat.”

Campagne Schuif Aan
“De komende tijd denken veel mensen na over de betekenis van Pasen” vervolgt Klok. “Een prachtige aanleiding om hierover in gesprek te gaan. We zijn dankbaar dat veel kerken op Witte Donderdag gastvrij hun deuren openen om samen naar The Passion te kijken. Om door te praten over het Paasverhaal en om bezoekers uit te nodigen voor de tweede Alpha-bijeenkomst in de week erna. In diezelfde periode start ook de nieuwe Alpha Campagne. Met Schuif Aan worden zoekers uitgenodigd om aan te schuiven bij een lokale Alpha.”

Over Alpha Nederland
Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Joost Klok, Relatiemanager Alpha
joost@alphanederland.org | 06 – 10 08 28 45

Persbericht: Alpha Nederland lanceert podcast ‘De Kansen voor de Kerk’ vanwege 25-jarig jubileum

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 30 september 2021 – Vanaf 4 oktober start Alpha Nederland met een eigen podcast: ‘De Kansen voor De Kerk’. Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, gaat in deze podcast-serie op zoek naar antwoorden bij verschillende kerkleiders en experts op het vlak van kerk en missie. Aanleiding voor het uitbrengen van de podcast is het 25-jarig jubileum van de organisatie.

In de podcast-serie van vijf afleveringen gaat Arnoud Drop in gesprek met inspirerende kerkleiders, waaronder Niels de Jong (predikant-pionier van Noorderlicht), Arjen ten Brinke (voorganger van Mozaiek033) en Mgr. Liesen (bisschop van Breda). Hoe staat de kerk er nu voor? Wat zijn de kansen voor de kerk? Hoe kan de kerk op een relevante manier haar missie vorm geven? Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het inzetten en bereiken van de jonge generatie, gastvrijheid, grijze haren en de Heilige Geest.

Kansen benutten
Daarnaast gaat Arnoud Drop in gesprek met de oprichters en oud-directeuren van Alpha Nederland: Jan Maarten Goedhart en Jan Bakker. Ze blikken terug op de impact die de cursussen, zoals Alpha en de Marriage Course, de afgelopen 25 jaar op de kerk in Nederland hebben gehad. Hoe stond de kerk er destijds voor en wat kunnen we daar nu van leren? Welke kansen uit het verleden kunnen we benutten in de toekomst?

Gepassioneerd en hoopvol
Arnoud Drop: “Elke aflevering spreek ik een of meerdere deskundigen over dat ene, dat bijzondere… waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel: de kerk. Wat gaaf als mensen deze zoektocht willen volgen! Dit kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken en te denken aan je eigen kerk.”

Hoe is de podcast te beluisteren?
Vanaf 4 oktober is de podcast wekelijks te beluisteren via de bekende podcastplatforms of via dekansenvoordekerk.nl. Via de website is alvast een trailer te beluisteren en kunnen mensen zich abonneren. De podcasts duren tussen de 30 en 45 minuten.

Over Alpha Nederland
Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Jaïr Sagström, Business Development Manager bij Alpha Nederland
jair@alphanederland.org | 06 – 24 60 01 16

Persbericht: Katholieke studentenverenigingen slaan handen ineen voor evangelisatie

In samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum, 24 augustus 2021

Lees het volledige persbericht

LEIDEN, 24 augustus 2021 – In september 2021 organiseren katholieke studentenverenigingen in het land ‘Alpha Students’. In meerdere studentensteden worden studenten en young professionals uitgenodigd om kennis te maken met het christelijk geloof. Hiervoor is het Alpha Students-netwerk opgericht, een nieuw initiatief van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, Alpha Nederland, Katholieke Studenten Nijmegen en het Katholiek Alpha Centrum.

De katholieke studentenverenigingen hopen met het Alpha Students-netwerk hun medestudenten te bereiken met het evangelie. Jakob Ruiter, lid van Katholieke Studenten Nijmegen (KSN) is hoopvol: “Groeien in geloof en broederschap, dat is mijn hoop en verwachting. Ik zie dat het verbindend werkt om over geloof te praten. Het geeft een andere lading om vrienden op spiritueel gebied te leren kennen. Dat gun ik iedereen.”

Het katholieke netwerk hoopt in zoveel mogelijk studentensteden in Nederland een Alpha Students op te starten. In september en oktober starten meerdere Alpha Students met een gezellige en inspirerende kick-off bijeenkomst. Zo speelt de band Suit Up en spreekt jurist Thomas van Arnhem over de vraag: ‘Is er meer?’ in onder andere Den Haag, Haarlem en Nijmegen.

Verbondenheid

Frank Jansons, relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland, zegt: “We zijn blij dat er steeds meer fysiek mogelijk is en studenten elkaar weer mogen ontmoeten. Op Alpha krijgen ze de mogelijkheid om samen diepgang op te zoeken en mooie gesprekken te hebben. Over het leven, spiritualiteit en geloof. Er is alle ruimte voor verbondenheid en het maken van nieuwe vriendschappen – wat bijzonder dat dat weer kan!”

Laagdrempelig

Tijdens Alpha ontdekken deelnemers op een laagdrempelige en gezellige manier wat het christelijk geloof inhoudt. Elke bijeenkomst begint met een gezellige maaltijd, gevolgd door een korte inleiding. De avond sluit af met een gesprek in de kleine groep. Alpha Students duurt gemiddeld tien weken en een weekend. Bijna 10.000 studenten en young professionals hebben inmiddels een Alpha Students in Nederland gevolgd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of een interview kan er contact opgenomen worden met:

Frank Jansons, Relatiemanager Alpha Katholiek bij Alpha Nederland
frank@alphanederland.org / 06 33 73 51 12

Jeroen Smith pr., Katholiek Alpha Centrum
info@rk-alphacentrum.nl of rk.alphacentrum@gmail.com / www.rk-alphacentrum.nl / 071 513 0700

Persbericht: Eerste stap naar een bloeiende kerk

 De Kansen voor de Kerk | Online inspiratie-event voor kerkleiders op 10 juni. 

Persbericht: 24-7 Prayer NL en Alpha Nederland lanceren vernieuwde Prayer Course

6 mei 2021

Persbericht: Kansen voor de kerk | online evenement met Nicky Gumbel

25 februari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 25-02-2021 – Donderdagavond 11 maart organiseert Alpha Nederland Kansen voor de kerk, een online evenement met Nicky Gumbel. De pionier achter Alpha zal speciaal voor mensen met hart voor de kerk in Nederland delen over zijn visie voor de kerk in coronatijd en hierna.

Het is uniek dat Nicky Gumbel de kerkleiders in Nederland via een online evenement persoonlijk zal toespreken en inspireren. In 2011 heeft de voorganger van Holy Trinity Brompton in Londen en wereldwijd veelgevraagde spreker voor het laatst een bezoek gebracht aan Nederland. Tijdens de meeting zal Gumbel onder andere spreken over: wat is de rol van de kerk in dit seizoen? Wat zijn de grootste uitdagingen van online kerk zijn? En hoe ziet Gumbel de toekomst van de kerk, na corona?

Vitale kerk

Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland: “We zijn blij dat Nicky Gumbel tijd heeft weten vrij te maken om de kerken in Nederland te inspireren. In deze tijd kan het voor kerken lastig zijn om binding te houden met gemeenteleden. Kerkleiders kunnen zich ontmoedigd afvragen: hoeveel mensen komen er straks nog naar mijn kerk? Wat is de toekomst van mijn kerk? Juist hen wil ik oproepen om aan te haken bij Kansen voor de kerk. Het is bemoedigend om te horen welke kansen Nicky ziet voor deze tijd en met elkaar te ontdekken hoe we vitaal kerk kunnen zijn én blijven.”

Gebed voor het land en de kerken

Nicky Gumbel zal tijdens Kansen voor de kerk ingaan op vragen van deelnemers die zij vooraf bij inschrijving kunnen insturen. Gumbel zal aan het einde van het evenement de tijd nemen om samen met de deelnemers te bidden voor het land en onze kerken.

Praktische informatie

Kansen voor de kerk start donderdagavond 11 maart om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het vindt plaats via het digitale platform Zoom. De toegang is gratis. Er wordt Engels gesproken tijdens dit evenement, met een optie voor live Nederlandse vertaling. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website alphanederland.org/kansenvoordekerk.

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting met Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Kijk voor meer informatie op alphanederland.org.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Meer informatie of een interview? Neem contact op met Arnoud Drop, directeur Alpha Nederland:
arnoud@alphanederland.org | 06 – 53 25 88 59.

Persbericht: De grootste Alpha Youth van Nederland

Samen met EO BEAM, zondagavond 21 februari vanaf 19.30 uur  

17 februari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 17 februari 2021EO BEAM en Alpha Nederland organiseren vanaf aanstaande zondag de grootste online Alpha Youth van Nederland. Van 21 februari tot en met 9 mei wordt er elke zondagavond via Zoom een online Alpha Youth-avond gehouden voor jongeren van dertien tot twintig jaar. Inmiddels hebben al ruim 200 jongeren zich aangemeld. Jongeren kunnen aansluiten om nieuwe christelijke vrienden te leren kennen en te praten over thema’s uit het christelijk geloof.

In november werd er in samenwerking met EO BEAM al eerder een online Alpha Youth-avond gehouden. Eva (20) was een van de bijna 300 jongeren die erbij was: “Ik vond het een waardevolle avond. Ik heb ontdekt dat het niet gek is hoe ik denk over het geloof”. Deze keer is het mogelijk om de hele cursus van twaalf interactieve online bijeenkomsten te volgen. Niet eerder werd er in Nederland voor zoveel christelijke jongeren tegelijkertijd een Alpha Youth online georganiseerd. Jongeren kunnen tijdens de Zoom-meeting open praten over de basis van het christelijk geloof. 

Vrijblijvend

De gratis cursus bestaat uit twaalf avonden, waarvan de eerste twee avonden vrijblijvend zijn. Na de tweede avond worden er vaste groepjes gemaakt, gebaseerd op woonplaats en leeftijd, en wordt de cursus voortgezet met een vaste groepsleider uit een lokale kerk. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat doet de Heilige Geest?’. 

Gezelligheid

Hendrina van Dijk, relatiemanager van Alpha Youth: “Veel jongeren worstelen momenteel met eenzaamheid of somberheid. We merken dat jongeren juist in deze tijd behoefte hebben aan verbinding. Alpha Youth biedt jongeren een mogelijkheid tot gesprek, gezelligheid en online ontmoeting. We willen christelijke jongeren helpen hun geloof vorm te geven, en kerken ondersteunen in hun jongerenwerk.” 

Aanmelden

Jongeren tussen de dertien en twintig jaar kunnen zich aanmelden via de BEAM-website: beam.eo.nl/alphayouth. Er is ruimte voor maximaal 300 jongeren. De Zoom-meeting start op zondagavond 21 februari om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. 

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland wil samen met de lokale kerk iedereen een ontmoeting Jezus geven. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomt Alpha Nederland jaarlijks ruim 15.000 mensen op haar cursussen. Dit jaar viert Alpha Nederland haar 25-jarig jubileum. De droom van Alpha Nederland is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus via Alpha hebben gehoord. Alpha Youth is de jongerentak van Alpha Nederland en biedt een plek aan jongeren waar ze terecht kunnen met vragen over leven en geloof. 
Kijk voor meer informatie op alphayouth.nl 

Over EO BEAM

BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jongeren – via verschillende media – wil inspireren om te groeien in het geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus. Door de coronacrisis organiseert BEAM elke zondag op NPO2 en YouTube een kerkdienst met bekende sprekers en de BEAM Worshipband. Kijk voor meer informatie op beam.eo.nl 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Meer informatie of een interview? Neem contact op met Arnoud Drop: 
arnoud@alphanederland.org | 06 – 53 25 88 59 

Persbericht: Alpha Nederland geeft kerkleiders een Marriage Course Experience cadeau

27 januari 2021

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 27 januari 2021Niet alleen kerken, maar ook kerkleiders hebben een bewogen jaar achter de rug. Daarom wil Alpha Nederland zoveel mogelijk kerkleiders (en hun partner) in het zonnetje zetten. Tijdens twee dinsdagavonden volgen kerkleiders en hun partner de Marriage Course Online. “We willen kerkleiders op die manier een hart onder de riem steken én ze helpen om ondanks alle drukte en stress twee mooie avonden met hun partner te beleven”, legt Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, uit.  

Marriage Course Online

Afgelopen jaar heeft Alpha Nederland een groei in het aantal deelnemers van Marriage Courses gezien. “Dat valt te verklaren door de prachtige nieuwe materialen, zoals die video’s van de Marriage Course Series, die we nu gratis aan de kerk beschikbaar stellen. Maar uiteraard draagt de Marriage Course Online daar ook aan bij: door deze online variant konden cursussen in de coronatijd toch doorgaan. Kerken kunnen hun Marriage Courses gemakkelijk online organiseren,” legt Drop uit. Veel stellen maken gebruik van de online mogelijkheden: er is 20% groei in het aantal deelnemers in 2020.

Twee avondjes ‘uit’

Met de Marriage Course Experience wil Alpha Nederland kerkleiders in de watten leggen en inspireren in de relatie met hun partner. “Tegelijk is het natuurlijk een mooie gelegenheid om zelf kennis te maken met de Marriage Course,” geeft Drop aan. “Tijdens deze twee avonden duiken de stellen in twee thema’s van de Marriage Course. Zo geven stellen een boost aan hun relatie. Natuurlijk zijn er volop Marriage Courses door het land waar ze de resterende avonden kunnen volgen. Met deze twee avonden geven we een voorproefje.” Er zullen, net als bij een reguliere Marriage Course, geen groepsgesprekken zijn. De bijeenkomsten zijn ‘avondjes uit’ waarbij partners enkel met elkaar in gesprek zijn. 

Marriage Course Experience

De twee avonden zijn gericht op kerkleiders en hun partner. Te denken valt aan dominees, predikanten, ouderlingen en voorgangers. Inhoudelijk zal er namelijk specifieke aandacht zijn voor huwelijken in de context van het kerkleiderschap. De bijeenkomsten van de Marriage Course Experience zullen (online) plaatsvinden op dinsdagavonden 2 en 16 maart en worden geleid door Ron en Annette van der Spoel. Dit voorgangersechtpaar heeft jarenlange ervaring met het kerkleiderschap én het organiseren van de Marriage Course. Ze zien de meerwaarde van de Marriage Course niet alleen voor deelnemende stellen, maar merken ook positieve effecten op hun eigen huwelijk. Op alphanederland.org/evenementen vind je meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden voor de Marriage Course Experience.  

Om kerkleiders in hun huwelijk te ondersteunen, ontwikkelde Alpha Nederland ook een whitepaper ‘Getrouwd met de kerk(leider)’ en diverse blogs over het onderwerp. Lees hierover meer op alphanederland.org/getrouwd-met-de-kerkleider.  

Over de organisatie

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich inzet voor: de evangelisatie van Nederland, vitalisering van de kerk en transformatie van de samenleving. Alpha Nederland biedt naast Alpha (Online) ook Alpha Youth (Online), Alpha Students (Online), Alpha Prisons, Alpha Vluchtelingen en Alpha Senioren aan. Ook is zij uitgever van de Marriage en Parenting Courses. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin. Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course. Kijk voor meer informatie over het werk van Alpha Nederland op alphanederland.org.

Noot voor de redactie

Voor een interview kunt u contact opnemen met Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland via arnoud@alphanederland.org of 06 53258859.

Persbericht: Waarom kerst?

26 november 2020

Lees het volledige persbericht

DRIEBERGEN, 26 november 2020 – Dit weekend lanceert Alpha Nederland een vierdelige adventsserie: ‘Waarom kerst?’. Elk adventsweekend wordt een nieuwe video gelanceerd, bedoeld om niet-christenen uit te nodigen naar een (online) kerstdienst.

Kerst missionair insteken

“Kerst is dit jaar anders dan anders. En dat geldt ook voor de kerstdiensten,” aldus Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. “Met de adventsserie hopen we kerken te bemoedigen om ook dit jaar kerst missionair in te steken. We nodigen alle kerken in Nederland uit om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen in hun (online) kerstdienst.” Juist nu kerst dit jaar anders dan anders is, ziet Alpha Nederland het belang om mensen uit te nodigen naar de kerk. De kerstdienst is een van de grote momenten waarop niet-christenen een kerk betreden. Daarin biedt de kerstdienst een unieke kans om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met het evangelie.

Waarom kerst?

De adventsserie is gebaseerd op het recent vertaalde boekje ‘Waarom kerst?’ van Nicky Gumbel, pionier van Alpha. In de serie wordt aan de hand van de drie geschenken van de wijzen – goud, wierook en mirre – het kerstverhaal uitgelegd. Elk weekend wordt een nieuwe adventsvideo gelanceerd, beoogd om gemakkelijk te delen via o.a. sociale media en WhatsApp-groepen. De volledige adventsserie kan bekeken worden op alphanederland.org/waaromkerst.

Over de organisatie

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich inzet voor: de evangelisatie van Nederland, vitalisering van de kerk en transformatie van de samenleving. Alpha Nederland biedt naast Alpha (Online) ook Alpha Youth (Online), Alpha Students (Online), Alpha Prisons, Alpha Vluchtelingen en Alpha Senioren aan. Ook is zij uitgever van de Marriage en Parenting Courses. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin. Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course. Kijk voor meer informatie over het werk van Alpha Nederland op alphanederland.org.

Noot voor de redactie

Voor een interview kunt u contact opnemen met Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland via arnoud@alphanederland.org of 06 53258859.