Over Alpha Nederland

In 2036 hebben 1.000.000 mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Onze droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha. Alpha Nederland is gevestigd in Driebergen. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk die leeft van giften.

Wat is Alpha?

Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in gevangenissen.

Nog veel meer….

Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Course, Premarriage Course en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course en zetten we ons in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun plaats in te nemen in de maatschappij. Je kunt Alpha in 169 landen vinden en in 112 verschillende talen.

Steun Alpha

Ben je enthousiast over Alpha? Wij doen ons werk op basis van giften. Steun jij ons ook?

Geschiedenis van Alpha

Alpha heeft in Engeland, Nederland en wereldwijd sinds haar ontstaan een grote vlucht genomen. Een kort overzicht van het ontstaan van Alpha, de organisatie erachter en in het bijzonder de ontwikkelingen in Nederland.

1978 – 1998

In de Anglicaanse kerk Holy Trinity Brompton (HTB) in Londen is een cursus over de basisprincipes van het christelijk geloof van start gegaan. Na de komst van Nicky Gumbel stijgen de bezoekersaantallen in deze kerk. In 1991 is de eerste Alpha-conferentie een feit.

In 1992 wordt Jan-Maarten Goedhart evangelisatieouderling in de Nieuwe Kerk te Utrecht. Samen met de predikant van deze gemeente, Wim Bouw, bezoeken ze een Alpha-conferentie in Engeland, komen enthousiast terug en gaan in hun eigen kerk van start met Alpha. De zendingsorganisatie IZB neemt Jan-Maarten in dienst om voor één dag in de week de materialen van Alpha te vertalen en in Nederland te introduceren.

1998 – 2008

Jan Bakker was nauw betrokken bij de oprichting van Alpha in Nederland. Hij neemt in 1998 het stokje van Jan-Maarten over. Daarnaast start in het najaar RK-Alpha, de cursus zoals die in de Rooms Katholieke kerk gegeven wordt. In 2000 gaan in samenwerking met de EO de internetcursus ‘Waarom Jezus?’ van start. Het werkt groeit enorm en in 2001 wordt Alpha Nederland een zelfstandige stichting. In 2002 gaat Alpha in de gevangenis van start. Ook neemt het werk onder studenten toe en gaat Alpha op de werkplek van start. En in 2004 wordt ook de Marriage Course geïntroduceerd. Omdat gebed een belangrijke plaats inneemt, wordt in 2005 de eerste gebedsconferentie gehouden.

In 2006 bestaat Alpha tien jaar in Nederland.

2008 – 2018

Inmiddels worden er op circa 1.000 plaatsen in Nederland Alpha’s gegeven aan diverse doelgroepen (jongeren, volwassenen, managers, ondernemers, gevangenen, studenten, senioren, enz.). In 2014 wordt Arnoud Drop directeur van Alpha Nederland. Jan Bakker maakt de overstap naar Alpha Europe.

2020

De coronacrisis breekt uit. Omdat de cursussen offline niet door kunnen gaan, maar er toch veel vragen leven over zingeving, ontstaat Alpha Online en Marriage Course Online. De cursussen blijken naast een oplossing om elkaar te blijven ontmoeten ook een totaal nieuwe doelgroep aan te spreken. Ruim vijfhonderd cursusleiders worden getraind om een Alpha Online of Marriage Course Online te geven.