Lancering Open Generation onderzoek

Hoe denken tieners over Jezus, de Bijbel en gerechtigheid?

Slechts 6% van de Nederlandse tieners heeft een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt. Dat percentage ligt veel lager dan het wereldwijde gemiddelde van 22%. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica. Wereldwijd zijn 26.000 tieners bevraagd naar hoe ze kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid. Deze week worden de Nederlandse resultaten van dat onderzoek gelanceerd.  

Het uiteindelijke rapport heet The Open Generation, want hoewel slechts een klein percentage het christendom echt kent, staan veel tieners wel open voor Jezus en de Bijbel. Generatie Z zoekt naar waarheid, authenticiteit en verandering. Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. 

Het Open Generation-onderzoek leert ons veel over de volgende generatie jongeren en geeft inzichten in hoe we hen bij de kerk kunnen betrekken. Meer onderzoeksresultaten bekijken? Bezoek opengeneration.nl

Open brief aan alle kerken

Namens die 6% werd op jongerenplatform EO BEAM een brief gepubliceerd, gericht aan voorgangers, dominees, priesters en kerkleiders. In die brief vertelt generatie Z hoe zij zich voelen en hoe zij hun plek in de kerk ervaren: ‘Te vaak zitten we in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan. Geef ons ruimte, houd ons vast, praat met ons. Laten we samen op zoek gaan naar de 94 procent.’ Op de website van BEAM kunnen jongeren de brief ondertekenen. Benieuwd naar wat de 6% nog meer te zeggen heeft? Lees de hele brief hier.

Symposium over de open generatie  

Een oproep namens jongeren, wat kun je daar als kerk mee? Op 15 juni organiseert Alpha Nederland in samenwerking met World Vision het Open Generation symposium. Tijdens het symposium presenteren we de Nederlandse uitkomsten van het onderzoek, gaan we met tieners in gesprek en krijg je handreikingen om hier als kerk mee aan de slag te gaan. Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling. Aanmelden kan hier.