ANBI

Stichting Alpha Nederland

Alpha Nederland staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Je kunt onze registratie checken op de site van de belastingdienst. Als je zoekt op ‘Alpha Nederland’ en ‘Driebergen’ krijg je als zoekresultaat ‘Stichting Alpha Nederland’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Sinds 1 januari 2008 zijn alleen giften fiscaal aftrekbaar aan instellingen die, zoals Alpha Nederland, door de fiscus zijn aangewezen als ANBI.

Gegevens:
– KvK: 32085192 (zie uittreksel op kvk.nl)
– RSIN: 810399295
– IBAN: NL07RABO0372969585

Contactinformatie:
Adres: Hoofdstraat 51 A, 3971 KB Driebergen.
Telefoonnummer: 0343 – 74 50 70
E-mailadres: info@alphanederland.org
Website: alphanederland.org

Doelstelling:
Alpha Nederland zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving.

Verslaglegging:
– Jaarverslag: Jaarverslag 2023
– Begroting: Begroting 2023
– Beleidsplan: Beleidsplan 2023 – 2027
– FinanciĆ«le verantwoording: Jaarrekening 2022
– Standaardformulier Belastingdienst voor ANBI: Standaardformulier 2021

Beloningsbeleid:
Werknemers worden ingedeeld naar de schalen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.

Directeur-bestuurder:
Dhr. A. Drop, Amersfoort

Raad van Toezicht:
Dhr. E.J.W. Hoekstra, Rotterdam (voorzitter)
Dhr. A. van Dam, Leusden
Mevr. G.T. van der Velde-Zijlstra, Amersfoort
Dhr. F.L.C. Swinkels, Drunen
Dhr. M. van der Velden, Vlaardingen