ANBI

Stichting Alpha-cursus Nederland

Alpha Nederland (statutaire naam: Alpha-cursus Nederland) staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Je kunt onze registratie checken op de site van de belastingdienst. Als je zoekt op ‘Alpha-cursus Nederland’ en ‘Driebergen’ krijg je als zoekresultaat ‘Stichting Alpha-cursus Nederland’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Sinds 1 januari 2008 zijn alleen giften fiscaal aftrekbaar aan instellingen die, zoals Alpha Nederland, door de fiscus zijn aangewezen als ANBI.


KvK: 32085192 (zie uittreksel op kvk.nl)

RSIN: 810399295

IBAN: NL07RABO0372969585

Adres: Hoofdstraat 51a, 3971 KB Driebergen.

Telefoonnummer: 0343 – 74 50 70

E-mailadres: info@alphanederland.org

Website: alphanederland.org

Doelstelling: Alpha-cursus Nederland draagt bij aan de herevangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de maatschappij.

Beloningsbeleid: Werknemers worden ingedeeld naar de schalen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Bestuursleden van Alpha Nederland doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.

Begroting: Begroting 2020

Beleidsplan: Beleidsplan 2019-2023

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Directieverslag 2019

Financiƫle verantwoording: Jaarrekening 2019

Bestuur:
Dhr. E.J.W. Hoekstra, Rotterdam (voorzitter)
Dhr. G.J. de Groot, Amersfoort (secretaris)
Dhr. A. van Dam, Amersfoort (penningmeester)
Mevr. G.T. van der Velde-Zijlstra, Amersfoort (algemeen bestuurslid)