ANBI

Stichting Alpha Nederland

Alpha Nederland staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Je kunt onze registratie checken op de site van de belastingdienst. Als je zoekt op ‘Alpha Nederland’ en ‘Driebergen’ krijg je als zoekresultaat ‘Stichting Alpha Nederland’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Sinds 1 januari 2008 zijn alleen giften fiscaal aftrekbaar aan instellingen die, zoals Alpha Nederland, door de fiscus zijn aangewezen als ANBI.

Gegevens:
– KvK: 32085192 (zie uittreksel op kvk.nl)
– RSIN: 810399295
– IBAN: NL07RABO0372969585

Contactinformatie:
Adres: Hoofdstraat 51a, 3971 KB Driebergen.
Telefoonnummer: 0343 – 74 50 70
E-mailadres: info@alphanederland.org
Website: alphanederland.org

Doelstelling:
Alpha Nederland draagt bij aan de herevangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de maatschappij.

Verslaglegging:
– Jaarverslag: Jaarverslag 2021 (In een uniek online jasje!)
– Begroting: Begroting 2022
– Beleidsplan: Beleidsplan 2019-2023
– FinanciĆ«le verantwoording: Jaarrekening 2020
– Standaardformulier Belastingdienst voor ANBI: Standaardformulier 2020

Beloningsbeleid:
Werknemers worden ingedeeld naar de schalen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.

Directeur-bestuurder:
Dhr. A. Drop, Amersfoort

Raad van Toezicht:
Dhr. E.J.W. Hoekstra, Rotterdam (voorzitter)
Dhr. G.J. de Groot, Amersfoort
Dhr. A. van Dam, Leusden
Mevr. G.T. van der Velde-Zijlstra, Amersfoort