Doe mee als bidder

Bid jij met ons mee?

Gebed is de basis van alles wat we doen, het kloppende hart van onze activiteiten en de bron van onze droom. Nicky Gumbel zegt: “Alpha heeft alles in zich om te falen, behalve als God komt opdagen.” Alpha is slechts een middel, maar als God het zegent, gebeuren er mooie dingen. Bid jij met ons mee dat mensen in Nederland Jezus Christus leren kennen en Gods liefde voor hen ontdekken?

Dank- en gebedspunten maart

We zijn dankbaar voor de Community Trainingsdag op 10 februari in Harderwijk waar ruim vijftig mensen waren met een groot hart voor jongeren in hun omgeving. Bid dat ze de geleerde principes zullen doorvertalen naar hun eigen context!

Dank God voor het evenement De Kansen voor de Kerk op 10 februari in Delft. Met kerkleiders vanuit allerlei kerkelijke achtergronden dachten we na over de principes van leiderschapsvermenigvuldiging.

Eind februari/begin maart is een aantal collega’s in Krakau om onze Oost-Europese collega’s te helpen met strategische vraagstukken. Bid je mee dat het werk in deze regio nog verder tot bloei zal komen, waardoor meer mensen de kans krijgen om het evangelie van Jezus Christus te horen?

In maart gaan we met partners in gesprek over de beste manier om kerkleiders te ondersteunen bij de vernieuwing van hun parochie. Bid je mee voor deze samenwerking?

Op 23 maart organiseren we Droom Groots, een dag waarop we met Alpha-leiders nadenken over hoe ze de impact van hun Alpha kunnen vergroten. Bid je mee voor inspiratie en leiding van de Heilige Geest? 

Op 28 maart vindt The Passion plaats. Een prachtige kans voor mensen die niet (meer) in de kerk komen om op een laagdrempelige manier het paasevangelie te horen. Bid dat ze geraakt zullen worden door Gods liefde en dat ze naar Hem op zoek zullen gaan! Bid ook voor de kerken waar een The Passion Kijkavond plaatsvindt.

“Alpha is slechts een middel, maar als God het zegent, gebeuren er mooie dingen.”

Dank- en gebedspunten februari

Op 13 januari hadden we een geweldige Alpha Nederland Training & Inspiratie met bijna 600 teamleiders en teamleden vanuit Nederland en België. We zijn onder de indruk van de mooie getuigenissen van levens die veranderd zijn door een ontmoeting met God!

Dank God voor de 45 cursusleiders van een (Pre)Marriage Course die op de Alpha Nederland Training & Inspiratie waren. Mooi dat zoveel mensen hart hebben voor stellen in Nederland en voor het eerst of opnieuw een (Pre)Marriage Course gaan geven. 

We zijn dankbaar dat Christiaan Bakker in januari gestart is als Adviseur Kerken voor Noord-Brabant en Limburg.

Bid je mee voor alle Alpha’s die weer gaan starten in het hele land? Bid voor vrijmoedigheid voor de teams, en voor een open hart bij de deelnemers die zullen komen.

Bid je ook mee voor alle (Pre)Marriage Courses die gaan starten? Bid dat stellen tijd zullen maken om een (Pre)Marriage Course te volgen.

Op 10 februari is De Kansen voor de Kerk over leiderschapsvermenigvuldiging in Delft, special voor kerkleiders uit regio Delft. Bid dat de kerkleiders die komen geïnspireerd worden om te investeren in mensen in hun kerk en hun talenten te ontwikkelen. 

Op 10 februari vindt ook de Community Trainingsdag plaats door Youth United in Harderwijk. Bid dat degenen die komen enthousiast zullen worden om een Alpha Youth Community te starten of te laten groeien!

In februari start Saskia de Boer als Relatiemanager Alpha. Bid je mee voor een goede start? 

Dank je wel voor jouw gebed!