Copyright

De producten, cursussen, middelen en publicaties van Alpha International worden over de hele wereld gebruikt. Daar zijn we blij mee. Om er met elkaar voor te zorgen dat het vertrouwen in de cursussen van Alpha International en de kwaliteit ervan behouden blijft, hebben we deze copyright verklaring opgesteld.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.
Alvast bedankt voor je medewerking en begrip.

1
Met uitzondering van boeken (waarvan de auteur de copyrights bezit), bezit Alpha International copyright over alle uitgebrachte middelen van Alpha International waaronder geschreven materiaal, audiovisuele middelen, graphics en software. Ook de middelen van de andere Alpha producten, The Marriage Course, The Pre-Marriage Course, The Parenting Course, Worship Central, Bible in One Year en God At Work, vallen onder dit copyright.

2
In geen geval mag er ook maar een deel van een Alpha International-product of middel gereproduceerd of overgedragen worden op wat voor manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief scannen, opnemen of wat voor manier van informatieopslag of zoeksysteem dan ook, zonder permissie in geschrift van de houder van het copyright. 

3
Gebruik van Alpha International-materiaal is alleen toegestaan in combinatie met of het promoten van een Alpha International-cursus. Wederverkoop of het verkrijgen van betaling in enig ander verband met Alpha International is niet toegestaan.

4
Alpha International vraagt van een ieder om de naam ‘Alpha’, of namen die hier op lijken, niet te gebruiken voor andere christelijke cursussen. Dit wordt gevraagd met de volgende redenen:

  • Verwarring vermijden door verschillende cursussen met dezelfde naam
  • De uniformiteit en integriteit van Alpha bewaken
  • Vertrouwen in Alpha behouden

5
Alpha International accepteert dat er af en toe kleine aanpassingen gedaan kunnen worden aan cursussen. Maar dit zou alleen moeten gaan om de lengte van de inleidingen of het aantal bijeenkomsten. In beide gevallen moet het essentiƫle karakter van de cursus behouden worden.

Als een Alpha International-cursus aangepast is, moet de verantwoordelijke:

  • Deze cursus alleen in zijn eigen kerk of gemeente gebruiken
  • Niet toestaan dat deze cursus ergens anders gebruikt wordt
  • Deze cursus niet publiceren of promoten

Deze verklaring vervangt alle hiervoor gedane verklaringen inzake copyright van Alpha International-middelen.

Herzien in juni 2021