Geschiedenis

Alpha heeft in Engeland, Nederland en wereldwijd sinds haar ontstaan een grote vlucht genomen. Een kort overzicht van het ontstaan van Alpha, de organisatie erachter en in het bijzonder de ontwikkelingen in Nederland. 

1978 – 1998

In de Anglicaanse kerk Holy Trinity Brompton (HTB) in Londen is een cursus over de basisprincipes van het christelijk geloof van start gegaan. Na de komst van Nicky Gumbel stijgen de bezoekersaantallen in deze kerk. In 1991 is de eerste Alpha-conferentie een feit.

In 1992 wordt Jan-Maarten Goedhart evangelisatieouderling in de Nieuwe Kerk te Utrecht. Samen met de predikant van deze gemeente, Wim Bouw, bezoeken ze een Alpha-conferentie in Engeland, komen enthousiast terug en gaan in hun eigen kerk van start met Alpha. De zendingsorganisatie IZB neemt Jan-Maarten in dienst om voor één dag in de week de materialen van Alpha te vertalen en in Nederland te introduceren.

1998 – 2008

Jan Bakker was nauw betrokken bij de oprichting van Alpha in Nederland. Hij neemt in 1998 het stokje van Jan-Maarten over. Daarnaast start in het najaar RK-Alpha, de cursus zoals die in de Rooms Katholieke kerk gegeven wordt. In 2000 gaan in samenwerking met de EO de internetcursus ‘Waarom Jezus?’ van start. Het werkt groeit enorm en in 2001 wordt Alpha Nederland een zelfstandige stichting. In 2002 gaat Alpha in de gevangenis van start. Ook neemt het werk onder studenten toe en gaat Alpha op de werkplek van start. En in 2004 wordt ook de Marriage Course geïntroduceerd. Omdat gebed een belangrijke plaats inneemt, wordt in 2005 de eerste gebedsconferentie gehouden. In 2006 bestaat Alpha tien jaar in Nederland.

2008 – 2020

Inmiddels worden er op circa 1.000 plaatsen in Nederland Alpha’s gegeven aan diverse doelgroepen (jongerenvolwassenen, managers, ondernemers, gevangenenstudentensenioren, enz.). Alpha International ontwikkelt prachtig videomateriaal om Alpha-teams te ontzorgen (Alpha-leiders hoeven voortaan geen inleidingen meer te houden). De Alpha Film series worden ook in het Nederlands ondertiteld. Arnoud Drop wordt in 2014 directeur van Alpha Nederland. Jan Bakker maakt de overstap naar Alpha Europe.

Het cursusaanbod neemt toe. In 2015 wordt de Prayer Course geïntroduceerd, een cursus waarin mensen hun gebedsleven kunnen verdiepen. In 2016 gaan de Parenting Course en Bible in One Year van start. De Parenting Course helpt ouders over belangrijke opvoedthema’s en vragen in gesprek te gaan. Met Bible in One Year gaan mensen de uitdaging aan om in één jaar de hele Bijbel te lezen.
In 2016 als Alpha Nederland twintig jaar bestaat ontstaat ook onze droom: “In 2036 hebben één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.”

2020

De coronacrisis breekt uit. Omdat de cursussen offline niet door kunnen gaan, maar er toch veel vragen leven over zingeving, ontstaat Alpha Online en Marriage Course Online. De cursussen blijken naast een oplossing om elkaar te blijven ontmoeten ook een totaal nieuwe doelgroep aan te spreken. Ruim vijfhonderd cursusleiders worden getraind om een Alpha Online of Marriage Course Online te geven.

Heden

Het aantal coachtrajecten met kerken waarbij wij hen helpen om de kwaliteit van Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende kerkcultuur te creëren stijgt. Onder de naam ‘De Kansen voor De Kerk’ verzorgt Alpha Nederland inspirerende podcasts en evenementen voor kerkleiders.

Toekomst

Ben je benieuwd hoe dit verhaal verder gaat? In het Beleidsplan 2023 – 2027 kun je onze visie voor de komende jaren lezen!

Lees het Beleidsplan 2023 – 2027