Wij zijn Alpha Nederland

Onze visie

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk* en de transformatie van de samenleving.

Onze missie

Het is onze missie om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken.

Als God Renoveert conferentie

Onze waarden

  • Alles wat we doen, is voor de kerk, met de kerk en door de kerk.
  • We zijn gepassioneerd over eenheid.
  • We kiezen voor kwaliteit.
  • We werken vanuit vrijgevigheid.

Daarnaast gaan we behoorlijk lekker op Food, Fun, Faith & Friendship 😊.

Onze droom

“In 2036 hebben één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.”

Deze droom komt voort uit een Bijbelgedeelte uit Ezechiël 47:1-12. We geloven dat het ‘levende water’ – dat is het evangelie van Jezus Christus – steeds meer gaat stromen in ons land en dat dit ons land tot leven mag brengen. Lees meer over de totstandkoming van onze droom.

Onze ingrediënten

Alpha als product is fantastisch, Alpha als cultuur is fenomenaal. Welke ingrediënten kenmerken de cultuur van Alpha?

Prioriteit bij missie

Hoe kan de kerk op een relevante manier haar missie vormgeven? We moedigen kerken aan om missie prioriteit te geven, zodat de kerk kan groeien en kan dienen in haar omgeving.

Gebed

We geloven in de kracht van gebed. We inspireren kerken om met verwachting te bidden en te oefenen in het verstaan van Gods stem. Want kerkvernieuwing begint bij gebed.

Het ervaren van de kracht van de Heilige Geest

Het is ons verlangen dat mensen (nog meer) de kracht van de Heilige Geest ervaren. We sporen onszelf en anderen aan om ruimte te geven aan Gods Geest, zodat Hij krachtig kan werken en levens vernieuwd worden.

Gastvrijheid

Laagdrempelig kerk-zijn beperkt zich niet tot de diensten of vieringen op zondag. Samen met kerken denken we na hoe je een gastvrije gemeente of parochie kunt zijn voor zoekende mensen.

Uitnodigen

We inspireren kerken om een cultuur van uitnodigen te creëren, waarbij gemeenteleden andere mensen proactief meevragen naar een dienst, viering of Alpha.

Leiderschaps-ontwikkeling

We helpen kerken te investeren in leiderschap en in het bereiken van alle generaties. Aandacht voor de relatie en ondernemerschap zijn hiervoor belangrijke sleutels. Alpha kan gebruikt worden om leiders op te leiden: Alpha-deelnemers zijn de toekomstige leiders.

Naast de eigen expertise laten we altijd voorbeelden zien uit ons brede netwerk van wat er al gaande is in de kerken.

Ons aanbod

Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. En via coachtrajecten, podcasts en evenementen helpen we kerken om de kwaliteit van Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende kerkcultuur te creëren.

  • Alpha is een hulpmiddel voor de lokale kerk om samen met anderen over het christelijk geloof in gesprek te gaan. Het wordt in meer dan honderd landen en talen gegeven. Alpha is een gastvrije plek waar mensen zich welkom, geliefd en geaccepteerd voelen. Lees meer over Alpha.
  • Via coachtrajecten helpen we kerken om de kwaliteit van Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende kerkcultuur te creëren.
  • Alpha Nederland geeft ook de Marriage en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.
  • Alpha Nederland geeft daarnaast de Prayer Course uit en dagelijks verspreiden we Bible in One Year-nieuwsbrieven naar ruim 10.000 lezers.
  • Als sparringpartner inspireren we kerkleiders om kansen te benutten. Onder de naam ‘De Kansen voor De Kerk’ verzorgen we inspirerende podcasts, workshops en evenementen voor kerkleiders. Lees meer over ‘De Kansen voor de Kerk’.

Bouw je mee aan onze droom?

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en doen ons werk op basis van giften. Investeer jij mee in onze droom?

*Het begrip ‘kerk’ definiëren wij als alle christelijke geloofsgemeenschappen met een duurzaam karakter. Daarbij denken we aan lokale kerken en parochies, maar ook bijvoorbeeld aan studentenverenigingen en groepen in verzorgingshuizen of penitentiaire inrichtingen.