Wij zijn Alpha Nederland

Onze visie

Alpha Nederland zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk* en de transformatie van de samenleving.

Onze missie

Het is onze missie om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken.

Als God Renoveert conferentie

Onze waarden

  • Alles wat we doen, is voor de kerk, met de kerk en door de kerk.
  • We zijn gepassioneerd over eenheid.
  • We kiezen voor kwaliteit.
  • We werken vanuit vrijgevigheid.

Daarnaast gaan we behoorlijk lekker op Fun, Faith, Food & Friendship ?.

Onze droom

“In 2036 hebben één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.”

Deze droom komt voort uit een Bijbelgedeelte uit Ezechiël 47:1-12. We geloven dat het ‘levende water’ – dat is het evangelie van Jezus Christus – steeds meer gaat stromen in ons land en dat dit ons land tot leven mag brengen. Lees meer over de totstandkoming van onze droom.

Onze ingrediënten

Alpha als cursus is fantastisch, Alpha als cultuur is fenomenaal. Welke ingrediënten kenmerken de cultuur van Alpha?

Prioriteit bij missie

Alles wat we in of vanuit de kerk doen, draagt bij aan dat ene doel: mensen helpen Jezus te ontmoeten en te volgen. Prioriteit bij missie leggen, vraagt lef en focus van de kerk.

Gebed

Gebed is de motor achter Alpha. God zien werken door gebed is aanstekelijk en impactvol. Dit mag in heel de kerk terug te zien zijn!

Ervaren van de Heilige Geest

We gunnen het iedereen om de impact te zien die God maakt als mensen een ontmoeting hebben met de Heilige Geest. Niet alleen tijdens het Alpha-weekend, maar tijdens alle kerkelijke activiteiten.

Gastvrij zijn

Op Alpha merken deelnemers dat er in alles op hen is gerekend, ze worden gezien. Gastvrijheid is overvloedig en mag alle aspecten van kerk-zijn raken.

Uitnodigen

Een persoonlijke uitnodiging voor Alpha kan hét verschil maken in iemands leven. Met een uitnodigende levenshouding geven we anderen de kans om Jezus te ontmoeten.

Leerlingen maken

Het ideale vervolg op Alpha volgen is Alpha geven. Het is de perfecte plek om talent te ontwikkelen en te groeien in discipelschap.

Naast de eigen expertise laten we altijd voorbeelden zien uit ons brede netwerk van wat er al gaande is in de kerken.

Ons aanbod

Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. En via coachtrajecten, podcasts en evenementen helpen we kerken om de kwaliteit van Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende kerkcultuur te creëren.

  • Alpha is een hulpmiddel voor de lokale kerk om samen met anderen over het christelijk geloof in gesprek te gaan. Het wordt in meer dan honderd landen en talen gegeven. Alpha is een gastvrije plek waar mensen zich welkom, geliefd en geaccepteerd voelen. Lees meer over Alpha.
  • Via coachtrajecten helpen we kerken om de kwaliteit van Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende kerkcultuur te creëren.
  • Alpha Nederland geeft ook de Marriage en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.
  • Alpha Nederland geeft daarnaast de Prayer Course uit en dagelijks verspreiden we Bible in One Year-nieuwsbrieven naar ruim 10.000 lezers.
  • Als sparringpartner inspireren we kerkleiders om kansen te benutten. Onder de naam ‘De Kansen voor De Kerk’ verzorgen we inspirerende podcasts, workshops en evenementen voor kerkleiders. Lees meer over ‘De Kansen voor de Kerk’.

Bouw je mee aan onze droom?

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en doen ons werk op basis van giften. Investeer jij mee in onze droom?

*Het begrip ‘kerk’ definiëren wij als alle christelijke geloofsgemeenschappen met een duurzaam karakter. Daarbij denken we aan lokale gemeenten en parochies, maar ook bijvoorbeeld aan studentenverenigingen en groepen in verzorgingshuizen of penitentiaire inrichtingen.