‘Het was bijzonder krachtig om deze mensen voor Gods troon te brengen!’

Een gesprek met Paul Bakker

Mensen over Jezus vertellen blijkt in de praktijk soms best lastig. Maar besef: de leerlingen van Jezus werden ook pas krachtige getuigen toen ze met Pinksteren, na vurig en eensgezind gebed, werden vervuld met de Heilige Geest. 

Wat in die eerste tijd na Jezus’ Hemelvaart gebeurde, kan nu nog steeds. Daarom is er Thy Kingdom Come (‘Uw Koninkrijk Kome’): een wereldwijde, interkerkelijke gebedstiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren. Christenen uit 172 landen doen hieraan mee.  

Vorig jaar, van Hemelvaartsdag tot en met Eerste Pinksterdag, vond er elke ochtend een gebedsbijeenkomst plaats in het Huis van Aanbidding en Gebed in de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Paul Bakker, initiatiefnemer, vertelt: “Elke dag van 7.00 tot 7.45 uur kwamen er tussen de twintig en vijftig mensen om met elkaar te bidden en God te aanbidden. Met behulp van het materiaal van Thy Kingdom Come gingen we in gebed voor vijf mensen in onze omgeving die Jezus nog niet kenden.” 

“Het doet iets als je samen vol toewijding in gebed bent en daarin volhardt.”

Paul Bakker

“Het was bijzonder krachtig om met elkaar deze mensen voor Gods troon te brengen! Het gebed had effect: recent liet een van de mensen voor wie ik gebeden had, zich dopen! Daarnaast was het heel verbindend voor de leden van onze gemeente. De Heilige Geest werkte krachtig door ons heen naar elkaar toe. Het doet iets als je samen vol toewijding in gebed bent en daarin volhardt.” 

“Op Eerste Pinksterdag hebben we ook heel persoonlijk gebeden om vervulling met de Heilige Geest. Dat had ook uitwerking op onze gemeente: sommigen hebben echt een nieuwe bediening ervaren op dat moment! Ook zijn er nieuwe gebedsleiders en aanbiddingsleiders opgestaan. We hebben die Eerste Pinksterdag zo krachtig beleefd samen.”

Ook dit jaar vinden er tijdens de tiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren gebedsbijeenkomsten plaats in het Huis van Gebed en Aanbidding. Dit keer werkt de VEZ daarvoor samen met andere kerken in Zwolle. 

Thy Kingdom Come gebedsbijeenkomsten

Ben je enthousiast geworden en wil je ook een of meerdere gebedsbijeenkomsten organiseren tussen Hemelvaart en Pinksteren?