Wat als niemand mijn buren uitnodigt?

Mensen uitnodigen voor Alpha, een mis of een kerkdienst is makkelijker gezegd dan gedaan. 52% van de kerkgangers in Nederland ervaart zelfs een diepe weerstand bij het idee om iemand uit te nodigen. Hoe kan dat toch, waar komt die weerstand vandaan? Hier drie stappen om die weerstand de baas te worden. 

1. Sta stil bij je motivatie

Wie hebben in jouw geloofsleven een cruciale rol gespeeld? Misschien een familielid dat jou uitnodigde voor een dienst, misschien een tienerleider die jou liet zien dat God er voor jou persoonlijk is, of misschien een vriend of vriendin die al jaren voor je bad voordat jij de keuze maakte om Jezus te volgen. Wat geweldig dat die personen die rol hebben vervuld! En wat zou het gaaf zijn als jij zo’n rol mag spelen in iemand anders leven. Wanneer je stilstaat bij wat Jezus betekent in jouw leven, dan gun je dat toch iedereen?

Als je stilstaat bij wat Jezus betekent in jouw leven, dan gun je dat toch iedereen?

2. Tackel je angst voor afwijzing

‘Ja, maar ik vind het lastig om over mijn geloof te praten.’ ‘Ja, maar ik wil niet dat de ander denkt dat ik ‘m probeer te bekeren.’ ‘Ja, maar..’ Onder de ‘ja, maar..’, ligt vaak een angst voor afwijzing. Want wat voelt het spannend om over iets te praten dat voor jou superbelangrijk is, met het risico dat de ander daar niets van wil weten.  

Onthoud: wanneer je iemand uitnodigt en die ander zegt ‘nee’, is dat geen ‘nee’ tegen jou als persoon. Enkel tegen de uitnodiging. En ga maar na, zou je het zelf vervelend vinden om uitgenodigd te worden voor iets? Nee, toch? Het is aan ons om te doen wat wij kunnen: uitnodigen. En dan is het tussen God en die ander of die uitnodiging wordt beantwoord met een ‘ja’ of ‘nee’.

3. Besef: je bent brenger van goed nieuws!

Je valt mensen niet lastig wanneer je ze uitnodigt. We horen regelmatig van Alpha deelnemers terug: ‘Had iemand mij hier maar eerder voor uitgenodigd! Dan had mijn leven er zo anders uit gezien.’ Ontzeg de ander het goede nieuws niet. En houd je vast aan deze tekst uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe: 

‘Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.’  – 1 Korinthe 2:1-5

Wil je meer leren over uitnodigen, of hoe jij je kerk hierin mee kunt nemen? Binnenkort organiseren we De Kansen voor de Kerk, een online inspiratie-event voor kerkleiders. Het thema van dit evenement is: ‘Een kerk die uitnodigt’. Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.

De Kansen voor de Kerk – Een kerk die uitnodigt