Sake Stoppels over Als God Renoveert: ‘Die Jezus interesseert me niet. Wij willen kaarten!’

Deze blog is geschreven door Sake Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

‘Het boek, getiteld ‘Als God Renoveert’, is geschreven door de Canadese priester James Mallon en is inmiddels wereldwijd een behoorlijke bestseller. De Nederlandse vertaling haalde binnen een half jaar drie drukken. De ondertitel maakt de intentie van de auteur duidelijk: ‘De parochie van onderhoud naar bloei’. Mallon wil de lokale parochie haar identiteit als missionaire geloofsgemeenschap teruggeven. De gemiddelde RK-parochie is sterk naar binnen gekeerd en kenmerkt zich vaak door een onderhoudsmodus. Behoud van wat er (nog) is, is belangrijker dan transformatie.

Voor Mallon is de parochie primair de gemeenschap van leerlingen die toewijding niet overlaat aan de clerus, maar zelf bewust en actief op zoek gaat naar groei in de navolging van Jezus Christus. Hij heeft veel rondgekeken in de protestants-evangelische wereld en daar allerlei zaken ontdekt die ook vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de parochie. Zo werkt hij veel met Alpha en heeft hij gemeenteopbouwkundige principes overgenomen van bijvoorbeeld Bill Hybels en Rick Warren. Dat leidt nogal eens tot clashes binnen de parochies waar hij werkt, want deze vernieuwing staat behoorlijk haaks op veel vanzelfsprekendheden binnen de kerk. De uitroep boven deze blog komt bijvoorbeeld van een lid van de kaartclub die al sinds mensenheugenis in de kerk zit. De club krijgt de wacht aangezegd door Mallon. Ze zullen het veld moeten ruimen, want de priester zoekt zaalruimte voor zijn steeds maar uitdijende Alpha…’

Conferentie ‘Als God Renoveert’

Het boek zet ook in Nederland allerlei parochies in beweging. In maart 2022 werd de conferentie ‘Als God Renoveert’ georganiseerd in het Breepark in Breda. Fr. James Mallon sprak over de beweging van onderhoud naar bloei. Zoals Sake Stoppels aangaf in zijn blog is het: ‘Een mooie oefening in het oecumene, want ook voor protestantse en evangelische gemeenten valt er zeker iets te halen bij Mallon. Ik ben blij met het boek omdat het voorbij wil komen aan enkel fusietrajecten en schaalvergroting en ons terug wil voeren naar basale vragen over gemeente- en parochie-zijn anno nu.’