“Een bloeiende kerk is een plek waar allerlei mensen zich thuis voelen”

Een gesprek met Alpha-teamleider Anja Kramer

‘Jezus aan elke tafel, in iedere woonkamer, in elk huis in Kampen en omstreken.’ Dat is de droom van VIDA Kampen, een informele, evangelische kerk in – jawel – Kampen. Die droom verwoordt ook het verlangen van Anja Kramer (40 jaar), deel van de geloofsfamilie van VIDA en teamleider van Alpha. De afgelopen maanden volgde zij het Alpha Coachtraject. We spraken met haar over een kerk in bloei, een cultuur van uitnodigen en haar visie voor de komende jaren.

Over de vraag hoe een bloeiende kerk er volgens haar uitziet, hoeft ze niet lang na te denken. Enthousiast vertelt ze: “Een bloeiende kerk is voor mij een plek waar allerlei mensen zich thuis voelen, of ze nou niet, nog maar net of al langer geloven. Een plek waar ze geen oordeel voelen, waar ze gastvrijheid ervaren, waar Jezus centraal staat en het werk van de Heilige Geest zich kan uiten.

Het is mijn verlangen dat Jezus overal is, niet alleen in bepaalde huizen of in kerkgebouwen. Dat vraagt van ons dat we outgoing zijn. Bij VIDA zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week kerk; de hele week door organiseren we activiteiten. We hebben een pandje in het centrum waar iedereen binnen kan lopen voor goede koffie en een goed gesprek. Dit is een mooie plek; er zijn mensen die vaak terugkomen. Niet alleen doordeweeks, maar ook op zondag in de dienst zijn er veel gasten.”

“Niet alleen doordeweeks, maar ook op zondag zijn er veel gasten.”

Anja Kramer

De kern
Onder deze gasten zijn vaak ook deelnemers van Alpha, waar Anja met veel plezier als teamleider meedraait. “Alpha kwam een jaar geleden op mijn pad. Ik had het idee dat God tegen mij zei: ‘Je mag gaan getuigen van Mij’. Een week later vroeg iemand uit de kerk mij om mee te draaien met Alpha. Vanaf de eerste avond ervoer ik zo’n liefde voor de deelnemers! Na dat seizoen kreeg ik de vraag om teamleider te worden. Dat vond ik best spannend, maar ik had gelijk veel ideeën en inspiratie.”

Niet veel later krijgt Anja de vraag of ze het Alpha Coachtraject wil volgen. Een vraag waar ze direct ‘Ja!’ op zegt. “Ik houd ervan om te weten wat ik aan het doen ben, ik wil niet zomaar iets doen. Door het Alpha Coachtraject ben ik gerichter bezig. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitnodigen van mensen: ik vond dat best spannend, maar kon niet goed benoemen waarom. Nu heb ik geleerd dat dit heel laagdrempelig kan: ‘Wil je vriendschappen opbouwen? Ik weet een plek waar dat kan!’ Uitnodigen moet je gewoon doen, God doet de rest. Dat is eigenlijk de hele kern: het gaat niet om ons, maar om God die door ons heen werkt.”

“Uitnodigen moet je gewoon doen, God doet de rest.”

Anja Kramer

Alpha is geen feestje op zich
Het uitnodigen is een van de dingen waar ze ook haar kerkleiding bij betrekt. “Ik zoek telkens de link met de kerk en de kerkleiders; het is heel belangrijk om een kort lijntje te hebben. Een van de kerkleiders is aanwezig bij de avonden en is heel betrokken. Binnenkort gaan we een Alpha-dienst organiseren op zondag, daarin gaan we het ook hebben over uitnodigen.

Mensen uit de kerk delen hun persoonlijke verhaal of houden een praatje tijdens de Alpha-avonden. Dat zorgt ervoor dat deelnemers hen herkennen als ze een keer op zondag in de kerk zijn. Andersom zorgt het ook dat kerkleden weten hoe het op Alpha is, doordat ze de sfeer hebben geproefd en zo’n avond hebben meegemaakt. Daardoor zijn ze meer betrokken. Van beide kanten is er vertrouwdheid, dat zorgt ervoor dat Alpha niet een feestje op zich is.” 

Mini-kerkje
En dat is belangrijk, vindt Anja. “Want het stopt niet bij Alpha, dat is pas het begin. Alpha is een soort mini-kerkje waar je Jezus dichtbij kunt ervaren en mag weten dat je geliefd bent. Waar je je vragen kunt stellen en waar je gezien wordt. Maar dat gaat door in de kerk waar ze diezelfde gastvrijheid en liefde voelen als bij Alpha.”

“Het stopt niet bij Alpha; het gaat door in de kerk waar ze diezelfde gastvrijheid en liefde voelen.”

Anja Kramer

Groeien in discipelschap
Het Alpha Coachtraject geeft diepgang aan haar rol als teamleider. “Ik vond het fijn om ervaringen uit te wisselen met andere Alpha-leiders. We herkenden ons in elkaar: we hebben dezelfde zoektocht en veel dezelfde vragen. Ik ben gegroeid in mijn rol als leider; ik sta veel steviger in mijn schoenen en weet hoe ik de dingen aan moet pakken en waarom.”

Het coachtraject heeft haar ook geholpen om haar visie voor de komende jaren helder te krijgen. “Dat is heel waardevol, nu weet ik beter waar ik naartoe werk, samen met de kerkleiders. Het is echt mijn verlangen dat deelnemers na Alpha groeien in discipelschap. Ze zijn zo gretig om meer te leren! Maar ze kunnen dat niet alleen; ze hebben de kerk nodig om te groeien in hun geloof. Daarnaast wil ik bouwen aan een stevig team, waarbij deelnemers na hun eigen Alpha mee gaan draaien in het team.” 

Doe mee en zet de kerk in bloei!

Wij helpen kerken om Alpha strategisch in te zetten, de kwaliteit van hun Alpha’s te vergroten en een gastvrije, uitnodigende cultuur te creëren. Zo’n coachtraject willen we graag aan 150 kerken aanbieden. Wil jij hierin investeren?

Met € 50,- per maand zet je één van de 150 kerken in bloei!

Doneer online