“Er is hoop: niet alleen hoop voor de nieuwe generatie, júist ook voor senioren. Mijn geloof is pas op latere leeftijd een levend geloof geworden, dat gun ik anderen ook!”