“Het embedden van het gedachtegoed van Alpha in je kerk heeft echt meerwaarde. Als gemeente openstaan voor anderen, verwelkomend zijn ongeacht iemands achtergrond of status en relaties opbouwen: daarin ligt de basis.”