“Dit was een groep waar niet iedereen elkaar al kende. Daar ontstonden hele mooie dingen uit. We zijn geëindigd met achttien jongeren. Tien daarvan gaven aan echt een keuze voor Jezus te hebben gemaakt. De rest twijfelde nog, maar iedereen gaf aan met elkaar verder te willen.’’