Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden evenementen

Alpha Nederland (AN) heeft als doel met haar activiteiten de cursussen van AN te ondersteunen. Om misverstanden te voorkomen zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw aanmelding.

Deel 1. Aanmelden

Lid 1 – U vermeldt bij uw aanmelding alleen juiste (adres)gegevens. Bij niet juiste of onvolledige gegevens houdt AN zich het recht voor de aanmelding te weigeren.
Lid 2 – Naar aanleiding van uw inschrijving houdt AN zich het recht voor om u (digitale) post toe te zenden die gerelateerd is aan AN en haar cursussen of activiteiten.
Lid 3 – Uw aanmelding is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen.
Lid 4 – AN houdt zich te allen tijde het recht voor om aanmeldingen te weigeren.

Deel 2. Prijzen

Lid 1 – Bij uw aanmelding gaat u akkoord met de prijzen zoals deze zijn vermeld bij de informatie over het evenement. Prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn, indien van toepassing, inclusief BTW, belastingen en eventuele andere toeslagen.
Lid 2 – AN houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Dit zal echter nooit gebeuren zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Bij prijswijzigingen heeft u het recht uw aanmelding kosteloos te annuleren.
Lid 3 – Indien er een vroegboektarief van toepassing is, is dit alleen geldig indien de aanmelding vóór de sluitingsdatum van het vroegboektarief door ons ontvangen is. Deze sluitingsdatum zal per activiteit worden vermeld.

Deel 3. Betaling

Lid 1 – AN bepaalt op welke wijze het mogelijk is te betalen.
* Indien u kiest voor betaling via iDEAL dient deze direct te geschieden. Bij een mislukte betaling houdt AN zich het recht voor uw aanmelding te weigeren.
* Indien u kiest voor betaling via PayPal dient deze direct te geschieden. Bij een mislukte betaling houdt AN zich het recht voor uw aanmelding te weigeren.
* Indien u kiest voor betaling via een machtiging dient u geldige gegevens op te geven. Bij een mislukte afschrijving houdt AN zich het recht voor uw aanmelding te weigeren.
Lid 2 – Bij uw aanmelding bent u verplicht aan te geven op welke wijze u wenst te betalen.
Lid 3 – Betalingen vanuit het buitenland zijn eventueel mogelijk via vooruitbetalen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht door AN.

Deel 4. Annulering

Lid 1 – Kosteloos annuleren is mogelijk binnen 48 uur na aanmelding.
Lid 2 – Na 48 uur is kosteloos annuleren alleen mogelijk in de volgende gevallen: ernstige ziekte, ongeval of overlijden (in de eerste en tweede graad).
Desgewenst zal AN om ondersteunende documenten vragen.
Lid 3 – Na het verstrijken van lid 1 is kosteloos annuleren niet mogelijk.   
Lid 4 – Annulering dient te allen tijde per e-mail of telefonisch te gebeuren.

Deel 5. Privacy

Lid 1 – Uw gegevens worden niet aan derden verkocht.
Lid 2 – U ontvangt eenmalig een e-mail van Van A tot Zending (de verzendorganisatie van de Alpha Bookshop) ter promotie van alle cursusmaterialen.

Deel 6. Aansprakelijkheid

Lid 1 – AN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel al dan niet veroorzaakt door derden.

Deel 7. Slotbepalingen

Lid 1 – AN heeft het recht, op grond van onvoorziene omstandigheden, die buiten haar toedoen zijn ontstaan, haar activiteiten geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de datum en tijden te wijzigen, zonder dat AN aansprakelijk gesteld kan worden, in welke vorm dan ook. Gedane aanmeldingen kunnen dan kosteloos worden geannuleerd.
Lid 2 – De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van AN kunnen geen rechten worden ontleend.
Lid 3 – Indien en voor zover een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.