Gods stem verstaan via Lectio Divina

Een valkuil kan zijn dat we nadat we uit de Bijbel hebben gelezen weer gewoon verdergaan met ons leven. Bij Alpha Nederland hebben we ontdekt dat Lectio Divina een verrijkende en krachtige manier van Bijbellezen is die niet alleen verrast, maar ons ook uitdaagt en in beweging zet.

Met Lectio Divina wordt een methode aangereikt waarbij je een gedeelte of vers aandachtig leest. Je ‘kauwt’ als het ware op de Bijbeltekst en richt je op een persoonlijke ontmoeting met God. Door langzaam te lezen en daarbij je voorstellingsvermogen te gebruiken komt de Bijbel tot leven.

Groeien in gebed
In januari zijn we als team van Alpha Nederland gestart met de Lectio Course, een reeks van vijf sessies over Lectio Divina. Het leverde ons gelijk mooie inzichten en gesprekken op! De cursus is gebaseerd op ”Hoe kun je Gods stem verstaan?”, het nieuwste boek van Pete Greig, predikant en grondlegger van de internationale gebedsbeweging 24-7 Prayer. De Lectio Course rust toe om te groeien in gebed, de liefde voor de Bijbel te (her)ontdekken en Gods stem te (her)kennen door de Bijbel te bidden.

Aan de slag met Lectio Divina

Verlang je er ook naar om te groeien in intimiteit met God en wil je aan de slag gaan met Lectio Divina? Dan volgen hier enkele tips:

Lectio Course

De Engelstalige Lectio Course wordt gratis aangeboden en kan zowel individueel als in een kleine groep, zoals een Bijbelstudiekring, gebruikt worden. De cursus bestaat uit vijf videosessies van een kwartier waarin elke keer een ander aspect van Lectio Divina wordt uitgelicht. Bij elke sessie ontvang je een handleiding en praktische tools.

Ontdek de Lectio Course

Lectio 365 app

De Lectio 365 app helpt je om iedere dag een moment van stille tijd te nemen en via Lectio Divina de Bijbel te bidden. De Engelstalige app is gratis te downloaden.

Download de Lectio 365 app

Podcast

In De Kansen voor de Kerk, de podcastserie van Alpha Nederland, gaan we op zoek naar antwoorden bij verschillende kerkleiders en experts op het vlak van kerk en missie. In de aflevering Het Gebed luister je naar een Lectio Divina sessie en ontdek je wat een cultuur van gebed inhoudt en hoe je daarin kunt groeien. Beluister de podcast:

Lectio Divina in vijf stappen

Met Lectio Divina doorloop je de volgende stappen:

Voorbereiding

Nodig in een stil gebed de Heilige Geest uit om je hart te verlichten. Stel je hart open met geloof, verwachting, verlangen en liefde. Als we verwachting hebben, kan Hij waardevolle schatten uitdelen. Gods Woord is immers levend.

Lectio (lees)

Lees het Bijbelgedeelte hardop in een keer achter elkaar voor en denk na over de tekst. Noem een woord of zin dat je opvalt.

Meditatio (mediteer)

Lees het gedeelte opnieuw hardop voor, nu vers voor vers. Neem de tijd voor stilte. Wat valt je op? Misschien heb je dit gedeelte al honderd keer gelezen, maar wat wil God vandaag tegen je zeggen in dit Bijbelgedeelte? Ontdek je een verborgen geheimenis in een klein detail?

Oratio (bid)

Lectio Divina is geen monoloog, maar een dialoog. Nadat God tot ons heeft gesproken, spreken wij tot Hem. Bid de tekst en geef je gedachten over het Bijbelgedeelte in gebed aan Hem terug.

Contemplatio (overweeg)

Lees het Bijbelgedeelte een laatste keer hardop. Vraag jezelf af: welke lessen wil God mij via de eeuwenoude geschiedenissen uit Zijn Woord vandaag leren? Wat neem ik uit dit Bijbelgedeelte mee de komende week in? Richt je in gedachten en gebed op Gods aanwezigheid.