Een interview met kerkplanter Theo Visser

‘Alpha is de ultieme kraamkamer voor missionaire kerkplantingen’

Tekst: Marijke Koers
Fotografie: Daisy Ranoe

“Ik ben Theo de mensenvisser”, vertelt Theo enthousiast met een twinkeling in zijn ogen als ik hem vraag wie hij is. Vermenigvuldigen. Dát is wat Theo Visser het liefst ziet gebeuren. Niet als wiskundige, maar als bevlogen kerkplanter. Dat discipelen andere discipelen maken, dat geloofsgemeenschappen groeien en zich weer splitsen. We vroegen hem over zijn visie op de kerk en hoe hij Alpha inzet voor kerkplanting.

Wat is jouw passie?
Pionieren op onontgonnen land, daar houd ik van. Daarbij zie ik altijd mogelijkheden. Ik heb een sterke innerlijke drive voor de missie van Jezus. De Bijbeltekst uit Filippenzen 4 wakkert mij aan: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft.’ Er kan zoveel meer door Gods kracht! Als mensen die vervreemd zijn van God thuiskomen bij Jezus is dat het mooiste wat er is. Vooral als zij vervolgens verbonden raken met mensen om hen heen. Dan heb je verticale en horizontale beweging.

Hoe heb je Alpha afgelopen jaren ingezet?
Op allerlei manieren. Eerst hebben we vijf keer de cursus bij ICF Rotterdam* gedraaid. In 2013 zijn we in Rotterdam de nieuwe kerkplant LEEF!* gestart. Met LEEF! hielden we Alpha in ons huis. In alle slaapkamers zaten groepjes mensen uit verschillende wijken in Rotterdam te praten. Daarna zijn we Alpha op zondag gaan geven. De hele basisstructuur van Alpha zetten we in bij LEEF!. Die drieslag van eerst een brunch of maaltijd, dan een mooi verhaal en vervolgens erover in gesprek werkt heel goed.

Welke impact van Alpha heb jij gezien?
Ik heb veel mensen tot geloof zien komen via Alpha. Bij elke cursus worden mensen aangeraakt. Ze krijgen een ontmoeting met Jezus. Afgelopen najaar gingen onze Alpha’s weer van start. We hopen met Pasen al de eerste mensen te mogen dopen.

Alpha heeft ook impact voor christenen zelf. Bij evangelisatie denken we vaak aan flyeren: wildvreemde mensen op straat ongevraagd iets in hun handen stoppen waar ze niet op zitten te wachten. Veel christenen denken daarom dat evangelisatie niet bij hen past. Alpha helpt om te herontdekken dat evangelisatie in relationele sfeer juist heel mooi kan zijn. Als christenen anderen uitnodigen voor een Alpha gaan ze evangelisatie zelfs leuk vinden. Het is daarbij belangrijk om mensen volhardend en onvoorwaardelijk lief te blijven hebben, of ze nu wel of niet gaan geloven.

“Elke persoon kan een nieuwe persoon bij Jezus brengen en elke leider kan een nieuwe leider voortbrengen”

Wat is je ervaring met Alpha als kerkplant?
LEEF! kerken worden gevormd op basis van kleine groepen gelijkgestemden, die in breder verband juist met verschillende culturen en achtergronden in aanraking komen. Om Jezus te leren kennen is een kleine, homogene groep zeer geschikt. Je vindt er gelijkgestemden en hoeft niet gelijk allerlei sociale drempels te overwinnen. Maar we willen niet dat nieuwe mensen in een kleine groep blijven hangen. Op andere momenten tijdens de week trekken ze daarom op met mensen die anders zijn.

Het contact, de uitnodigende en gastvrije cultuur brengt mensen bij de inhoud van het evangelie. Maar je kunt niet verwachten dat mensen automatisch naar de kerkdienst gaan zodra Alpha gestopt is. Bij LEEF! volgen mensen soms nog eerst twee jaar een laagdrempelige Bijbelcursus, pas daarna gaan ze naar de dienst op zondag. Voor ons is dat geen doel op zich: meedoen met een groep is de kern van kerk zijn.

Alpha is de ultieme kraamkamer voor de start van missionaire kerkplantingen. Je kunt vanuit je bestaande kerk beginnen met een Alpha, bij voorkeur in een woonhuis, niet in een kerkgebouw. Van hieruit kun je doorgaan met een bijbelstudiegroep, die zich kan ontwikkelen in een missiegroep. De vrucht van Alpha is dat de fakkel verder wordt gedragen. Als mensen tot geloof komen zijn zij weer bereid om een nieuwe groep te starten. Elke community kan binnen twee jaar weer een nieuwe community voortbrengen, elke persoon kan een nieuwe persoon bij Jezus brengen en elke leider kan een nieuwe leider voortbrengen.

“We zetten slechts een fractie van de potentie van het lichaam van Christus in”

Kan elke kerk het concept van Alpha als kraamkamer voor missionaire kerkplanting ook toepassen?
Iedereen kan het toepassen. Het is een mooie authentieke manier, organisch, dus laag in kosten. Maar wil je als kerk wel een kraamkamer worden? Bestaande kerken lopen het risico consumentisme te stimuleren. De vorm is eenrichtingsverkeer, van het podium naar de luisteraar toe. Het moet juist omgekeerd, dat de ambten aan de top de gemeenteleden toerusten om zelf aan de slag te gaan. Iedereen heeft talenten om in te zetten voor het Koninkrijk. Jezus wil discipelen. We zetten slechts een fractie van de potentie van het lichaam van Christus in.

De cultuur van Alpha sluit vaak niet aan bij de cultuur van de kerk. Tijdens een kerkdienst heb je geen maaltijd meer, zit je op een harde bank, hoor je een verhaal wat niet altijd aansluit en vervolgens ga je er niet met elkaar over in gesprek. Nieuwe mensen kun je integreren in je huidige kerk, maar ik denk dat het wijzer is om ze onder te brengen in een interculturele kerkplant. Met een paar communities bij elkaar kun je al een nieuwe kerk planten. Nieuwe wijn kun je meestal beter in nieuwe zakken gieten. Traditionele en nieuwe vormen kunnen zo naast elkaar bestaan.

Welk advies heb je voor kerkleiders?
In alle liefde wil ik je vragen: ben je een kerk die met volle slagkracht de handen en voeten van Jezus is? Doordenk je kerkstructuur. Vernieuwing is geen doel op zich, maar een middel. Hoe wil Jezus dat de kerk van de toekomst eruitziet? Heb je echt een passie voor Jezus en ben je bereid om je huis open te zetten? Ben je al lid van een groeigroep of Bijbelstudiekring? Start daarnaast een Alpha. Zo heb je een groep voor je eigen voeding en een om uit te delen.

Veel kerken zitten in de onderhoudsmodus. Ze lijken op een academisch ziekenhuis en hebben geen ambulances of veldhospitalen. Het is van levensbelang om erop uit te gaan. Ik-gericht kerk zijn werkt verstikkend. Dan raken we veel mensen kwijt. De jonge generatie wil een holistisch geloof waarin niet alleen aandacht is voor ons zielenheil, maar ook voor de ander, de aarde en het milieu.

“Ik droom van een kerk als een beweging. Licht, met weinig interne organisatie, die bloeit en groeit naar buiten toe.”

Wat is je verlangen voor de kerk van Nederland?
Dat kerken en kerkplantingen elkaar meer gaan vinden, net als ziekenhuizen en veldhospitalen elkaar versterken. We hebben elkaar veel te bieden. Ik droom van een kerk als een beweging. Licht, met weinig interne organisatie, die bloeit en groeit naar buiten toe. De droom van Alpha Nederland spreekt me enorm aan. Laten we als kerken gezamenlijk de schouders eronder zetten om dat doel te bereiken.’

We zijn in dit alles volledig afhankelijk van de kracht van Gods Geest. Als we gehoor geven aan Jezus’ opdracht belooft Hij: ‘Ik ben met u alle dagen’. Vooral wanneer je bezig bent met discipelen te maken, wordt de kracht van Gods Geest zichtbaar. Op die momenten is Hij extra dichtbij en maakt Hij zijn naam Immanuël waar.

*LEEF! en ICP
Na een studie theologie ging Theo Visser (1970) werken bij stichting Gave. Hier ontdekte hij de veelkleurigheid van verschillende culturen. Vanaf 2000 stonden Theo en zijn vrouw Rieneke aan de wieg van ICF Rotterdam (International Christian Fellowship), een kerkplant vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Na vijf jaar richtte hij de stichting ICP NL (Intercultural Church Plants) op, waarmee hij de geleerde lessen in interculturele kerkplanting kon delen met de rest van Nederland. In 2013 startte Theo LEEF!: een nieuwe kerkplant in Rotterdam, gericht op een maken van discipelmakers. Momenteel is Theo netwerkleider van ICP Europe. Deze stichting zet in Europa netwerken op die een beweging van discipelen door interculturele kerkplanting als speerpunt hebben.

Cover Alpha Life

Meer verhalen met impact?

Dit artikel is eerder verschenen in Alpha Life, editie december 2021. Omdat we 25 jaar bestaan hebben we uitgepakt met een extra dik jubileumnummer. Boordevol verhalen over de impact die Alpha al 25 jaar mag hebben in de levens van zoveel mensen in Nederland en daarbuiten. Geniet mee en lees het magazine online:

Wil je het magazine graag per post ontvangen en woon je in Nederland? Meld je dan gratis aan en ontvang voortaan eenmaal per jaar Alpha Life.